Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

EU-komissaari Jutta Urpilainen
EU:hun kannattaisi vaikuttaa etukäteen – Urpilainen: "Jos halutaan, että keskustelu on mahdollisimman vaikuttavaa, pitäisi myös itse olla tuomassa ideoita esiin"

EU:hun kan­nat­tai­si vai­kut­taa etu­kä­teen – Ur­pi­lai­nen: "Jos ha­lu­taan, että kes­kus­te­lu on mah­dol­li­sim­man vai­kut­ta­vaa, pitäisi myös itse olla tuo­mas­sa ideoita esiin"

08.05.2023 18:00 2
Tilaajille
Kuusamolaisnuoret kysyivät EU-komissaarilta, pitäisikö Suomen Venäjän-vastaiselle rajalle rakentaa aita – Urpilainen torjui ajatuksen ja muistutti, että EU ja Venäjä tarvitsevat yhteistyötä ilmasto- ja ympäristöasioissa

Kuu­sa­mo­lais­nuo­ret ky­syi­vät EU-ko­mis­saa­ril­ta, pi­täi­si­kö Suomen Ve­nä­jän-vas­tai­sel­le rajalle ra­ken­taa aita – Ur­pi­lai­nen torjui aja­tuk­sen ja muis­tut­ti, että EU ja Venäjä tar­vit­se­vat yh­teis­työ­tä il­mas­to- ja ym­pä­ris­töa­siois­sa

20.09.2021 18:11 6
Tilaajille