Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Erto
Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta saavutettu neuvottelutulos – Liittojen hallinnot käsittelevät neuvottelutulosta ensi viikon aikana

Yk­si­tyi­sen ter­veys­pal­ve­lu­alan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta saa­vu­tet­tu neu­vot­te­lu­tu­los – Liit­to­jen hal­lin­not kä­sit­te­le­vät neu­vot­te­lu­tu­los­ta ensi viikon aikana

23.06.2022 15:26
SuPer, Tehy ja ERTO julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle

SuPer, Tehy ja ERTO ju­lis­ta­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le

21.06.2022 12:18 4
Tehy, Super ja Erto: Avaintesin, Seuren ja YTHS:n sopimusaloille neuvottelutulos

Tehy, Super ja Erto: Avain­te­sin, Seuren ja YTHS:n so­pi­mus­aloil­le neu­vot­te­lu­tu­los

01.07.2020 09:58
Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus hyväksyttiin, kiky-tunnit poistuvat ja palkkaero kuntasektoriin verrattuna pienenee – "Tämä oli oikeudenmukainen ratkaisu"

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan sopimus hy­väk­syt­tiin, ki­ky-tun­nit pois­tu­vat ja palk­ka­ero kun­ta­sek­to­riin ver­rat­tu­na pie­ne­nee – "Tämä oli oi­keu­den­mu­kai­nen rat­kai­su"

27.06.2020 14:57
Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksesta saatiin neuvottelutulos

Yk­si­tyi­sen ter­veys­pal­ve­lu­alan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta saatiin neu­vot­te­lu­tu­los

23.06.2020 09:35