Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan sopimus hy­väk­syt­tiin, ki­ky-tun­nit pois­tu­vat ja palk­ka­ero kun­ta­sek­to­riin ver­rat­tu­na pie­ne­nee – "Tämä oli oi­keu­den­mu­kai­nen rat­kai­su"

SuPerin, Tehyn ja Erton mukaan sosiaalipalvelualan yksityisen sektorin vähimmäispalkkataso nousee reilusti ja palkkatason ero julkiseen sektoriin katsottuna pienentyy. Kuvituskuva.
SuPerin, Tehyn ja Erton mukaan sosiaalipalvelualan yksityisen sektorin vähimmäispalkkataso nousee reilusti ja palkkatason ero julkiseen sektoriin katsottuna pienentyy. Kuvituskuva.
Kuva: Anssi Jokiranta

Yksityisen sosiaalipalvelualan järjestöt ovat hyväksyneet alkuviikolla saavutetun neuvottelutuloksen. Työntekijäpuolta edustavat SuPer, Tehy ja Erto kertovat, että sosiaalipalvelualalla palkkaeroa pienennetään kuntasektoriin nähden ja kiky-tunnit poistuvat.

Järjestöjen mukaan ratkaisun myötä kaikki palkankorotukset tulevat yleiskorotuksina ja alarajakorotuksina, ei paikallisesti sovittavina erinä. Sopimuksen yleiskorotus on elokuun alusta 1,3 prosenttia ja ensi vuoden heinäkuun alusta 1,5 prosenttia.

Sosiaalipalvelualan työntekijöitä edustavien SuPerin, Tehyn ja Erton mukaan alan vähimmäispalkkataso nousee alarajakorotusten myötä reilusti. Ratkaisu pienentää palkkatasojen eroa yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Järjestöt kutsuvat julkaisemassaan tiedotteessa palkkausjärjestelmän uudistamista isona askeleena oikeaan suuntaan.

– Palkkausjärjestelmän uudistaminen ja vähimmäispalkkojen nostaminen ovat olleet todella merkittäviä tavoitteita neuvotteluissa. Ilman näitä parannuksia alan palkkakehitys olisi pysähtynyt ja se olisi vaikuttanut työntekijöiden saatavuuteen, SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola kommentoi järjestöjen julkaisemassa tiedotteessa.

Kiky koettu epäreiluna

Nyt hyväksytyn neuvottelutuloksen myötä sosiaalipalvelualan kiky-tunnit poistuvat elokuun lopussa ilman kompensaatiota.

– Kiky-tuntien poistuminen on iso kysymys. Työajan pidentäminen ilman korvausta on koettu hyvin epäreiluna ja kiky-tuntien poistumisesta käytiin tiukat neuvottelut. Tämä oli oikeudenmukainen ratkaisu, Tehyn lakimies Mirja Kinnunen kertoo tiedotteessa.

Hyvinvointiala Halin mukaan ratkaisu perustuu tes-kierroksen yleiseen linjaan, mutta nostaa silti merkittävästi toimialan kustannuksia sopimuskauden aikana.

– Palkkausjärjestelmää kehitettiin kannustavaan suuntaan selkeyttämällä etenkin tehtäväkohtaisen lisän kriteeristöä, Hali kuvailee omassa tiedotteessaan.

Järjestöjen mukaan uusi sopimus rajoittaa myös määräaikaisten lyhyiden työsopimusten aiheetonta käyttöä. Sosiaalipalvelualalla on ollut paljon epätyypillisiä työsuhteita.