Elitloppet
Tarina kuninkaallisesta kylmävesihoidosta – Elian Web on ilmaissut kiitollisuutensa taustajoukoilleen juoksemalla kovaa, yhdeksi Suomen ravihistorian suurhevosista
Kolumni Kimmo Siira

Tarina ku­nin­kaal­li­ses­ta kyl­mä­ve­si­hoi­dos­ta – Elian Web on il­mais­sut kii­tol­li­suu­ten­sa taus­ta­jou­koil­leen juok­se­mal­la kovaa, yhdeksi Suomen ra­vi­his­to­rian suur­he­vo­sis­ta

31.05.2020 20:30 0
Tilaajille
Lumijoen tähtiravurin Elian Webin vauhti ei riittänyt Elitloppetin finaaliin

Lu­mi­joen täh­ti­ra­vu­rin Elian Webin vauhti ei riit­tä­nyt Elit­lop­pe­tin fi­naa­liin

31.05.2020 19:35 0
Vixus ennätysvauhdissa Elitkampenissa – Odd Herakles murskaava

Vixus en­nä­tys­vauh­dis­sa Elit­kam­pe­nis­sa – Odd He­rak­les murs­kaa­va

31.05.2020 18:15 0
Elian Web pääsee matkaan ykkösradalta Elitloppetin karsinnassa

Elian Web pääsee matkaan yk­kös­ra­dal­ta Elit­lop­pe­tin kar­sin­nas­sa

24.05.2020 20:23 0
Katja Melkon äänessä kuultaa syvä lämpö, kun hän puhuu Elian Webistä – Elitloppetiin valmistautuva tähtiravuri rakastaa ruokaa ja kavereita, juokseminen on arvojärjestyksessä vasta kolmantena

Katja Melkon äänessä kuultaa syvä lämpö, kun hän puhuu Elian Webistä – Elit­lop­pe­tiin val­mis­tau­tu­va täh­ti­ra­vu­ri ra­kas­taa ruokaa ja ka­ve­rei­ta, juok­se­mi­nen on ar­vo­jär­jes­tyk­ses­sä vasta kol­man­te­na

22.05.2020 19:00 0
Tilaajille
Elitloppet-palapeli alkaa hahmottua – Oulun alueen ravilähettiläs Elian Web vastaanotti ensimmäisten joukossa pinkkiä postia

Elit­lop­pet-pa­la­pe­li alkaa hah­mot­tua – Oulun alueen ra­vi­lä­het­ti­läs Elian Web vas­taan­ot­ti en­sim­mäis­ten jou­kos­sa pinkkiä postia

15.05.2020 20:25 0
Lumijokisen Katja Melkon onni täydentyi – Vixus edustaa Suomea Elitkampenissa

Lu­mi­jo­ki­sen Katja Melkon onni täy­den­tyi – Vixus edustaa Suomea Elit­kam­pe­nis­sa

12.05.2020 21:10 0