Eliölajit
Miljoonan kuvan urakka Oulun yliopistossa – museoaineiston digitointi ja dna-viivakoodaus auttavat selvittämään Suomen eliölajistoa

Mil­joo­nan kuvan urakka Oulun yli­opis­tos­sa – mu­seo­ai­neis­ton di­gi­toin­ti ja dna-vii­va­koo­daus aut­ta­vat sel­vit­tä­mään Suomen eliö­la­jis­toa

01.11.2020 15:00
Tilaajille