Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Etla: "Koronakriisi osoitti, että talouskasvusta luopuminen on kelvoton ilmastoteko"

Etla: "Ko­ro­nak­rii­si osoit­ti, että ta­lous­kas­vus­ta luo­pu­mi­nen on kel­vo­ton il­mas­to­te­ko"

26.10.2020 08:52 6