Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Äimäraution ravirata

Hi­po-tam­man täpärä voitto kohotti oh­jas­ta­ja Tapio Pert­tu­sen uran nousuun - 64-vuo­tias toimii yhä suo­ma­lai­sen ra­vi­ur­hei­lun hui­pul­la

30.07.2021 18:00
Tilaajille

Harja ja häntä hul­mu­ten kohti Sei­nä­jo­kea – Maria Kurt­ti­la ja Aap­ra­ha­mi veivät montén vii­mei­sen SM-kar­sin­ta­läh­dön Äi­mä­rau­tiol­la

19.07.2021 22:15
Tilaajille

Elina Peltola seuraa Kari Eriks­so­nia Poh­jo­lan He­vos­ys­tä­vät ry:n pu­heen­joh­ta­ja­na – "Tietää aina kenelle voi soit­taa, jos tulee ky­syt­tä­vää"

18.07.2021 18:35 1
Tilaajille

Leader Brod­del­la vahva de­byyt­ti Ka­vio­lii­gas­sa Äi­mä­rau­tion ra­vi­ra­dal­la – "Hienoa myös että hevoset pär­jää­vät heti"

06.02.2021 20:30
Tilaajille

Oh­jas­ta­ja­lii­gaa viime vuosina do­mi­noi­nut Santtu Raitala antoi muille myrs­ky­va­roi­tuk­sen Äi­mä­rau­tiol­la

04.01.2021 23:14
Tilaajille

"Aika no­peas­ti tässä on edetty, pe­rus­tet­tu yritys ja lyöty fes­ti­vaa­li tu­lil­le" – ka­ve­ruk­set eivät an­ta­neet koronan hi­das­taa vaan ensi kesänä Äi­mä­rau­tiol­la soi metalli kahden päivän ajan

18.12.2020 18:00 11
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät ha­lua­vat lisätä ym­pä­ris­tö­vas­tuu­taan – Äi­mä­rau­tion ra­vi­ra­dal­la hevosen lanta lai­tet­tai­siin mie­luus­ti hyö­ty­käyt­töön

16.12.2020 13:06 2

Äi­mä­rau­tion ra­veis­sa to­del­li­nen jy­my­pauk­ku – alle 0,2 pro­sen­tin pe­li­kan­na­tuk­sen ke­rän­nyt ruuna oli radan his­to­rian suu­rim­pia yl­lät­tä­jiä

27.07.2020 22:45
Tilaajille

Äi­mä­rau­tion ra­vi­kau­si jatkuu jo 2. ke­sä­kuu­ta: "Y­lei­söä ei pai­kal­le voida pääs­tää, mutta onneksi raveja voi seurata vas­taan­ot­ti­mien kautta"

15.05.2020 18:28

Santtu Raitala nappasi Äi­mä­rau­tion yk­kös­oh­jas­ta­jan tit­te­lin Mauri Jaa­ral­ta kolme vuotta sitten, eikä ole höl­län­nyt otet­taan

15.01.2020 19:46
Tilaajille

Äi­mä­rau­tiol­la tes­tail­tiin uu­dis­tet­tu­ja toi­mis­to- ja tek­niik­ka­ti­lo­ja – ra­vi­ra­dan hen­ki­lö­kun­ta pääsi uusiin ti­loi­hin

17.07.2019 08:34 6

Oulun ra­vi­ra­dan katsomo avataan ylei­söl­le – "Uusi katsomo on avara, mo­ni­käyt­töi­nen ja ny­kyai­kai­nen"

29.11.2018 16:06 24

Palon vau­rioit­ta­ma Äi­mä­rau­tion ra­vi­kat­so­mo re­mon­toi­daan, myös uusia tiloja tulossa - töiden tar­koi­tus alkaa kesällä

23.05.2018 07:59 22

Äi­mä­rau­tiol­la ra­va­taan kilpaa jälleen huh­ti­kuun al­ku­puo­lel­la, toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Kutsun yleisön mukaan ren­nol­la asen­teel­la"

30.03.2018 13:55 3

Oulun ra­vi­ra­dan tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syyn sel­vit­tä­mi­nen alkaa, en­sim­mäi­set ravit Yli­vies­kas­sa ensi vii­kol­la

21.02.2018 10:03 1

Toi­mi­tus­joh­ta­ja: Oulun ra­vi­ra­dan kat­so­mo­ra­ken­nus menee to­den­nä­köi­ses­ti ko­ko­naan uusiksi

20.02.2018 12:53 37
Oulun raviradan rakennuksessa tulipalo

Oulun ra­vi­ra­dan ra­ken­nuk­ses­sa tu­li­pa­lo

20.02.2018 08:55

Oulun ravit siir­re­tään vä­li­ai­kai­ses­ti Yli­vies­kaan – "Ikävä alku tälle vuo­del­le, mutta ei tämä meidän toi­min­taa lopeta"

20.02.2018 08:04 20

Oulun ra­vi­ra­dan kat­so­mo­ra­ken­nuk­ses­sa tuhoisa palo, va­hin­got mer­kit­tä­viä – katso video ja kuvia

20.02.2018 03:14 63