Äimäraution ravirata
Harrikka päräytti yllätyksen Äimäraution sumuisessa illassa – "On tätä jo odotettu"

Har­rik­ka pä­räyt­ti yl­lä­tyk­sen Äi­mä­rau­tion su­mui­ses­sa illassa – "On tätä jo odo­tet­tu"

04.11.2021 21:56
Tilaajille
Hipo-tamman täpärä voitto kohotti ohjastaja Tapio Perttusen uran nousuun - 64-vuotias toimii yhä suomalaisen raviurheilun huipulla

Hi­po-tam­man täpärä voitto kohotti oh­jas­ta­ja Tapio Pert­tu­sen uran nousuun - 64-vuo­tias toimii yhä suo­ma­lai­sen ra­vi­ur­hei­lun hui­pul­la

30.07.2021 18:00
Tilaajille
Harja ja häntä hulmuten kohti Seinäjokea – Maria Kurttila ja Aaprahami veivät montén viimeisen SM-karsintalähdön Äimärautiolla

Harja ja häntä hul­mu­ten kohti Sei­nä­jo­kea – Maria Kurt­ti­la ja Aap­ra­ha­mi veivät montén vii­mei­sen SM-kar­sin­ta­läh­dön Äi­mä­rau­tiol­la

19.07.2021 22:15
Tilaajille
Elina Peltola seuraa Kari Erikssonia Pohjolan Hevosystävät ry:n puheenjohtajana – "Tietää aina kenelle voi soittaa, jos tulee kysyttävää"

Elina Peltola seuraa Kari Eriks­so­nia Poh­jo­lan He­vos­ys­tä­vät ry:n pu­heen­joh­ta­ja­na – "Tietää aina kenelle voi soit­taa, jos tulee ky­syt­tä­vää"

18.07.2021 18:35 1
Tilaajille
Leader Broddella vahva debyytti Kavioliigassa Äimäraution raviradalla – "Hienoa myös että hevoset pärjäävät heti"

Leader Brod­del­la vahva de­byyt­ti Ka­vio­lii­gas­sa Äi­mä­rau­tion ra­vi­ra­dal­la – "Hienoa myös että hevoset pär­jää­vät heti"

06.02.2021 20:30
Tilaajille
Ohjastajaliigaa viime vuosina dominoinut Santtu Raitala antoi muille myrskyvaroituksen Äimärautiolla

Oh­jas­ta­ja­lii­gaa viime vuosina do­mi­noi­nut Santtu Raitala antoi muille myrs­ky­va­roi­tuk­sen Äi­mä­rau­tiol­la

04.01.2021 23:14
Tilaajille
"Aika nopeasti tässä on edetty, perustettu yritys ja lyöty festivaali tulille" – kaverukset eivät antaneet koronan hidastaa vaan ensi kesänä Äimärautiolla soi metalli kahden päivän ajan

"Aika no­peas­ti tässä on edetty, pe­rus­tet­tu yritys ja lyöty fes­ti­vaa­li tu­lil­le" – ka­ve­ruk­set eivät an­ta­neet koronan hi­das­taa vaan ensi kesänä Äi­mä­rau­tiol­la soi metalli kahden päivän ajan

18.12.2020 18:00 11
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan tapahtumajärjestäjät haluavat lisätä ympäristövastuutaan – Äimäraution raviradalla hevosen lanta laitettaisiin mieluusti hyötykäyttöön

Poh­jois-Poh­jan­maan ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jät ha­lua­vat lisätä ym­pä­ris­tö­vas­tuu­taan – Äi­mä­rau­tion ra­vi­ra­dal­la hevosen lanta lai­tet­tai­siin mie­luus­ti hyö­ty­käyt­töön

16.12.2020 13:06 2
Äimäraution raveissa todellinen jymypaukku – alle 0,2 prosentin pelikannatuksen kerännyt ruuna oli radan historian suurimpia yllättäjiä

Äi­mä­rau­tion ra­veis­sa to­del­li­nen jy­my­pauk­ku – alle 0,2 pro­sen­tin pe­li­kan­na­tuk­sen ke­rän­nyt ruuna oli radan his­to­rian suu­rim­pia yl­lät­tä­jiä

27.07.2020 22:45
Tilaajille

Äi­mä­rau­tion ra­vi­kau­si jatkuu jo 2. ke­sä­kuu­ta: "Y­lei­söä ei pai­kal­le voida pääs­tää, mutta onneksi raveja voi seurata vas­taan­ot­ti­mien kautta"

15.05.2020 18:28
Santtu Raitala nappasi Äimäraution ykkösohjastajan tittelin Mauri Jaaralta kolme vuotta sitten, eikä ole höllännyt otettaan

Santtu Raitala nappasi Äi­mä­rau­tion yk­kös­oh­jas­ta­jan tit­te­lin Mauri Jaa­ral­ta kolme vuotta sitten, eikä ole höl­län­nyt otet­taan

15.01.2020 19:46
Tilaajille
Äimärautiolla testailtiin uudistettuja toimisto- ja tekniikkatiloja – raviradan henkilökunta pääsi uusiin tiloihin

Äi­mä­rau­tiol­la tes­tail­tiin uu­dis­tet­tu­ja toi­mis­to- ja tek­niik­ka­ti­lo­ja – ra­vi­ra­dan hen­ki­lö­kun­ta pääsi uusiin ti­loi­hin

17.07.2019 08:34 6
Oulun raviradan katsomo avataan yleisölle – "Uusi katsomo on avara, monikäyttöinen ja nykyaikainen"

Oulun ra­vi­ra­dan katsomo avataan ylei­söl­le – "Uusi katsomo on avara, mo­ni­käyt­töi­nen ja ny­kyai­kai­nen"

29.11.2018 16:06 24
Palon vaurioittama Äimäraution ravikatsomo remontoidaan, myös uusia tiloja tulossa - töiden tarkoitus alkaa kesällä

Palon vau­rioit­ta­ma Äi­mä­rau­tion ra­vi­kat­so­mo re­mon­toi­daan, myös uusia tiloja tulossa - töiden tar­koi­tus alkaa kesällä

23.05.2018 07:59 22
Äimärautiolla ravataan kilpaa jälleen huhtikuun alkupuolella, toimitusjohtaja: "Kutsun yleisön mukaan rennolla asenteella"

Äi­mä­rau­tiol­la ra­va­taan kilpaa jälleen huh­ti­kuun al­ku­puo­lel­la, toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Kutsun yleisön mukaan ren­nol­la asen­teel­la"

30.03.2018 13:55 3
Oulun raviradan tulipalon syttymissyyn selvittäminen alkaa, ensimmäiset ravit Ylivieskassa ensi viikolla

Oulun ra­vi­ra­dan tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syyn sel­vit­tä­mi­nen alkaa, en­sim­mäi­set ravit Yli­vies­kas­sa ensi vii­kol­la

21.02.2018 10:03 1
Toimitusjohtaja: Oulun raviradan katsomorakennus menee todennäköisesti kokonaan uusiksi

Toi­mi­tus­joh­ta­ja: Oulun ra­vi­ra­dan kat­so­mo­ra­ken­nus menee to­den­nä­köi­ses­ti ko­ko­naan uusiksi

20.02.2018 12:53 37
Oulun raviradan rakennuksessa tulipalo

Oulun ra­vi­ra­dan ra­ken­nuk­ses­sa tu­li­pa­lo

20.02.2018 08:55
Oulun ravit siirretään väliaikaisesti Ylivieskaan – "Ikävä alku tälle vuodelle, mutta ei tämä meidän toimintaa lopeta"

Oulun ravit siir­re­tään vä­li­ai­kai­ses­ti Yli­vies­kaan – "Ikävä alku tälle vuo­del­le, mutta ei tämä meidän toi­min­taa lopeta"

20.02.2018 08:04 20