Kolumni: Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yri­tys­ten toi­min­ta­edel­ly­tys­ten pa­ran­ta­mi­nen on ke­hit­ty­neen yh­teis­kun­nan tavoite – aloit­ta­vil­la yri­tyk­sil­lä on puute ni­men­omaan sie­men­vai­heen ra­hoi­tuk­ses­ta

Yritysten toimintaedellytysten parantaminen on kehittyneen yhteiskunnan, myös Suomen tavoite. Yritystoiminta on ainoa yhteiskunnallisen lisäarvon tuottaja ja siten kansallisen hyvinvoinnin perusta. Suomessa aloitetaan vähän uutta yritystoimintaa.

Syitä on etsitty kansanluonteesta, koulutuksesta, yhteiskunnan rakenteesta tai kansallisesta pääomaköyhyydestä. Uusliberaalin periaatteen perusteella valtiovalta on vetäytynyt vastuusta saada aikaan uusia yrityksiä.