Mainos

Yri­tys­ky­län peli vie kuu­des­luok­ka­lai­set työ­elä­mään – yh­dek­säs­luok­ka­lai­set pää­se­vät suoraan yri­tyk­sen joh­to­ryh­mään

Yrityskylä antaa koululaisille yrittäjäkasvatusta pelin ja leikin kautta.

Sanna Salo esittelee yhdeksäsluokkalaisille koululaisille suunnatun yrityspelin tiiminurkkausta.
Sanna Salo esittelee yhdeksäsluokkalaisille koululaisille suunnatun yrityspelin tiiminurkkausta.
Kuva: Anna Tilvis

Yrityskylä Pohjois-Pohjanmaa aloittaa uuden kolmivuotiskauden. Se tarjoaa kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille koululaisille kokemuksellisen päivän työelämässä, taloudessa ja yhteiskunnassa toimimisesta. Toimintapäivä etenee pelin kaltaisesti.

Kuudesluokkalaisille yrittäjyys-, työelämä- ja talouskasvatusta on tarjottu vuodesta 2013 asti. Yhdeksäsluokkalaiset tulivat mukaan hieman myöhemmin, vuonna 2018. Toiminta tavoittaa maakunnan koululaiset sataprosenttisesti.

”Me olemme sillä tavalla harvinainen Yrityskylä, että meillä on mukana alueen kaikki kunnat. Itse asiassa meillä on käynyt viisi kuntaa Kainuusta ja muutamia kuntia Lapista. Me tavoitamme aika massiivinen oppilasmäärän”, Yrityskylän aluepäällikkö Sanna Salo sanoo.

Oulun Tukkitiellä sijaitsevassa toimitilassa rakennetaan kovaa vauhtia uutta pienoiskaupunkia. Siellä tapahtuu kuudesluokkalaisten peli, jossa jokainen pelaaja työskentelee omassa ammatissaan ja saa siitä palkkaa.

Oppilaan päivä etenee hänelle annetun käsikirjoituksen ja tehtävien mukaan.

”Alakoululle rakennetaan uusi oppimisympäristö. Se on massiivinen rakennusprojekti, jossa tehdään pienoiskaupunki peliympäristöksi. Tavoitteena on, että ammattinimikkeet ja tehtävät olisivat mahdollisimman aidosti työelämään liittyviä.”

Salo kertoo, että lapset ovat poikkeuksetta innostuneita toiminnasta.

”Leikin kautta koululaiset pääsevät ymmärtämään yhteiskunnan lainalaisuuksia kuten verotusta.”

Yläkoululaiset johtoryhmissä

Yhdeksäsluokkalaisten toimintapäivä on erilainen. Yrityspelissä luokka jakaantuu viideksi eri tiimiksi, jotka vastaavat yrityksen johtoryhmää.

Tiimin sisällä jaetaan markkinoinnin, tuotannon, viestinnän ja palvelun vastuutehtävät ja esimerkiksi joku nimetään toimitusjohtajaksi. Päivän aikana johtoryhmät tekevät kauppaa, käyvät läpi yrityksen neljä kvartaalia ja kilpailevat keskenään.

”Ei voi pelata, ellei tee yhteistyötä. Vuorovaikutuskynnykset poistuvat. Eräs yhdeksäsluokkalaisten opettaja kertoi, että päivällä oli suuri vaikutus luokan dynamiikan paranemiseen”, Salo kertoo.

Opiskelijat voivat käyttää monen oppiaineen osaamista, sillä päivään kuuluu esimerkiksi katteiden laskemista, varaston hoitoa, englanniksi asiointia vientimaihin ja pankkineuvotteluja. Tiimi saa pisteitä taloudellisesta menestymisestä, mutta myös vastuullisesta eettisestä toiminnasta.

Oppia myös opettajille

Yrityskylä on muutakin kuin yksi päivä. Se on kokonaisuus, johon kuuluu oppimateriaali sekä opettajien koulutus.

”Me pääsemme vaikuttamaan yrittäjyyskasvatukseen opettajien kouluttamisen kautta. Opettajilla ei välttämättä ole kokemusta yrittäjyydestä, yrityskentästä tai elinkeinoelämästä. Me olemme antamassa heille ensikäden tietoa niistä.”

Yrityshubi-ajatus on syntynyt Pohjois-Pohjamaan Yrittäjien piirissä ja on nyt vakiintunut käytännöksi Yrityskylissä kautta maan. Siinä alakoululaiset pääsevät toimimaan myös yksityisyrittäjinä.

”Yrityshubi on keskittymä, jossa on kuuden yksinyrittävän mikroyrityksen toimipiste. Yksinyrittäjät ovat aiemmin puuttuneet Yrityskylistä, vaikka ne ovat isoin osa meidän yrityskentästä”, Salo miettii.

Yrityspeleissä on yhteistyökumppaneina eri yrityksiä.

Yrityskylä numeroina
  • Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylässä vierailee lukuvuoden aikana yhteensä noin 11 500 koululaista 6-9-luokilta. 
  • Tällä alueella toiminta kattaa maakunnan 100-prosenttisesti.
  • Valtakunnallisesti kuudesluokkalaisista koululaisista tavoitetaan 75–80 prosenttia ja yhdeksäsluokkalaisista 65 prosenttia. 
  • Koulutusta annetaan vuosittain noin 500 opettajalle.
  • Valtakunnallisesti Yrityskyliä on kahdeksan. Tänä syksynä uusin kylä aloittaa Jyväskylässä. 
  • Koko maassa yhteistyötä tehtiin viime vuonna yli sadan yrityskumppanin kanssa.