Mainos

Yri­tys­kult­tuu­ri ei ole sitä, mitä juh­la­pu­heis­sa sa­no­taan – se on sitä, miten ar­ki­ses­sa aher­ruk­ses­sa toi­mi­taan

Yrityskulttuuri ei ole sitä, mitä juhlapuheissa sanotaan. Se on sitä, miten yrityksen arkisessa aherruksessa toimitaan.

Lari Karjula toimii kouluttajana Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien syksyn aikana järjestämissä yrityskulttuurikoulutuksissa.
Lari Karjula toimii kouluttajana Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien syksyn aikana järjestämissä yrityskulttuurikoulutuksissa.
Kuva: Sami Aspelund

Parhaimmillaan yrityskulttuuri takaa pysyvyyden ja onnistumisen, pahimmillaan se pilaa hyvänkin liikeidean. Yrityskulttuuri kuvaa kunkin yrityksen toimintatapoja sekä kirjoittamattomia sääntöjä. Hälsalla valmentajana toimiva lääkäri Lari Karjula käyttää itse termiä ominaishaju.

”Yrityskulttuuri on kuin ominaishaju, jota yrityksen porukka ei välttämättä edes tiedosta omaleimaiseksi. Ulkopuolinen haistaa sen kuitenkin yhtä nopeasti kuin hajun hometalossa.”

Yrityskulttuuri on aina olemassa. Se syntyy toimintaa ohjaavien arvojen, periaatteiden ja arjen toiminnan kautta.

Useimmiten yrityskulttuuri syntyy ilman erityishuomiota, tiedostamattomien ohjureiden ajamana.

”On tärkeää olla tietoinen siitä, mistä yrityskulttuuri rakentuu ja miten se ilmenee. Siihen voi tarttua haitallisia piirteitä, jotka eivät esimerkiksi tue jaksamista”, Karjula kertoo.

Hän kehottaa yritysjohtoa miettimään ajatuksia, joiden päälle kulttuuri rakentuu. Mikä on organisaation identiteetti eli esimerkiksi mitä yritys haluaa.

”Todella harva pysähtyy miettimään tämänkaltaisia asioita.”

Johtaja on suunnannäyttäjä

Vahva yrityskulttuuri kantaa yli vaikeidenkin aikojen.

”Jos yrityskulttuuri on ihmisestä välittävä, yksittäinen ihminen ei voi sitä yleensä pilata. Kulttuuri on vahvempi kuin yksi ihminen”, Karjula selittää.

Yrityskulttuuri ei ole sitä, mitä juhlapuheissa sanotaan, vaan sitä, miten yrityksen arkisessa aherruksessa toimitaan. Vaikka puheissa korostettaisiin ihmisten tärkeyttä, se ei juurru kulttuuriin, jos arki ei vastaa sitä.

Yrityskulttuurin pilaa usein lyhytjänteisyys tai liiallinen rahan perässä juokseminen.

”Jos raha ohjaa liikaa, usein tingitään hyvinvointia tukevasta yrityskulttuurista. Jos taas tuote on niin huono, että myynnin täytyy olla yliaggressiivista, harvoin kulttuurikaan voi hyvin.”

Positiivista vaikutusta tuo myös se, että työntekijä kokee työnsä merkitykselliseksi. Johtajan roolikin on tärkeä.

”Johtajan tulee hyväksyä, että hän toimii suunnannäyttäjänä muille. Esimerkiksi epäasiallinen juhlinta tai työajan ulkopuoliset sähköpostit näyttävät mallia, että tämä on muillekin sopivaa toimintaa.”

Muutos vaatii pitkäjänteisyyttä

Karjulan mukaan yrityskulttuurien suurimmat ongelmat kumpuavat siitä, ettei yrityksessä ole aikaa pysähtyä miettimään pinnan alla olevien tekijöiden vaikutusta.

Yrityskulttuurin muuttaminen on hidasta ja vaatii pitkäjänteisyyttä sekä johdonmukaisuutta.

”Fokus on usein tekemisessä, joten tällaiset asiat tuntuvat toissijaisilta. Jos ongelmia on ihmisten jaksamisessa, muutos voi vaatia esimerkiksi sitä, että johtajakin laittaa työkoneen kiinni ihmisten aikoihin. Tätä pitäisi jaksaa toistaa vuosia.”

Pienyrityksissä muutostyö lähtee yrittäjän oman ajattelun tarkastelusta. Isoissa organisaatioissa keskiöön nousee laadukas yhteistyö johdon ja muun henkilöstön kesken.

Hyvää yrityskulttuuria Karjula kuvailee omannäköiseksi.

”Tärkeintä on, että ihmiset ovat sinut yrityskulttuurinsa kanssa. Myyntialalla tai tuotantolaitoksessa voi olla hyvin erilainen kulttuuri, ja molemmat voivat olla hyvät heille. Vahva yrityskulttuuri on johdonmukainen, kestävä ja tukee ihmisten hyvinvointia. Jos ihmisten arvostaminen ei näy yrityskulttuurissa, on valittu väärä polku.”

Yrityskulttuuria kehittämässä koulutuksella avulla
  • Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät järjestää yrityskulttuurin 
  • kehittämiseen keskittyvän koulutussarjan syksyn aikana.
  • Koulutuksiin ilmoittautuminen on jo päättynyt.
  • Ensimmäinen koulutuswebinaari pidettiin 15. syyskuuta.
  • Lähikoulutuksiin otettiin mukaan 20 pk-yrittäjää.
  • Tulevat koulutukset pidetään 29. syyskuuta ja 20. lokakuuta. 
  • Koulutukset järjestetään Voimala 1889:n tiloissa Oulussa.
  • Lari Karjula toimii koulutussarjan kouluttajana.
Näillä kysymyksillä kohti hyvää yrityskulttuuria

Identiteetti: Keitä me olemme?

Arvot: Millainen toiminta on hyväksyttävää? Mitä emme hyväksy?

Pitkäjänteisyys: Millaista kulttuuria haluamme nähdä tulevaisuudessa?

Ihmiset: Miten kulttuurimme tukee ihmisten jaksamista ja hyvää suorituskykyä?
Mitä haitallista kulttuurissamme on ihmisten jaksamisen näkökulmasta?