Mainos

Yrit­tä­jyyt­tä ym­mär­tä­vä hal­li­tu­soh­jel­ma on ta­lous­kas­vun ja hyvän tu­le­vai­suu­den tae

Marjo Kolehmainen, toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Marjo Kolehmainen, toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Tulevaan hallitusohjelmaan on kovat odotukset. Monen haastavan vuoden jälkeen yritykset tarvitsevat valtion taholta selkeitä linjauksia, jotka antavat uskoa yrittämiseen.  Pohjois-Pohjanmaalla ei ole nähtävissä, että yritysten kasvuhakuisuus olisi selkeässä laskussa. Yritykset hakevat kasvua ja tätä täytyy tulevan hallitusohjelman mahdollistaa.


Venäjän hyökkäyssota ja sen myötä Suomen Nato-jäsenyys on muuttanut selkeästi pohjoisen Suomen asemaa mitä tulee turvallisuuspolitiikkaan ja huoltovarmuuteen. Tätä eivät ehkä etelän tuoreet kansanedustajat ole vielä ymmärtäneet, vaikkakin eri puolueiden puoluejohto pohjoisen ohjelman puolesta liputtikin.  Alueemme kansanedustajilla onkin iso vastuu huolehtia, että hallitusohjelmaan Pohjois-Suomen asema kirjataan Suomen elinvoiman, turvallisuuden ja huoltovarmuuden varmistamiseksi.


Yritysten määrä näyttää olevan ennemminkin laskussa kuin nousussa. Tämän lisäksi työllistävien yritysten määrä on laskenut peräti 10 000 yrityksellä viime vuosina. Nämä trendit pitäisi pystyä kääntämään toisin päin. Yrittämisen pitäisi olla houkuttelevaa ja työllistämisen pitäisi olla mielekästä. Tarvitaan yrittäjyyttä ymmärtävä hallitusohjelma.


Millaisiin asioihin pitäisi sitten panostaa? Tuoreen työolobarometrin mukaan työntekijät viihtyvät parhaiten pienissä yrityksissä. Siksi työmarkkinauudistukset tulevalla vaalikaudella ovat välttämättömiä. Yrittäjät odottavat nyt, että työpaikkasopimista edistetään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eduskunta poistaa lainsäädännöstä liittoon kuulumattomien yritysten paikallisen sopimisen kiellot. Kiellot koskevat noin 60 000 työnantajayritystä eli noin 80 prosenttia kaikista työnantajayrityksistä.


Toisekseen yritysten verotus ei saa kiristyä ja osinkoverotuksen pitää pysyä kannustavana. Suomen verotuksen pitää pysyä kilpailukykyisenä verrattuna muihin maihin. Kun verotus on ennakoitavaa, se kannustaa myös investointeihin. Yrittäjien selvityksen mukaan esimerkiksi osinkoverotuksen kiristämisellä olisi vakavia seurauksia. Kasvuhalut vähenisivät ja sitä myöten myös investoinnit ja työllistäminen. Yritysten lopettamisiakin nähtäisiin.


Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät pitää myös tärkeänä, että logistiset yhteydet paranevat alueellamme. On surkeaa, että tänä vuonna alueellamme Kainuu mukaan lukien päällystetään vain 150 kilometriä tieverkkoa, kun tarve olisi vähintään 500 kilometrille. Teiden kunnosta on pidettävä huolta.  Samoin rataverkon kehittäminen siten että saamme kaksoisraiteen Oulu–Ylivieska välille on saatava nyt oikeasti työn alle.


Äänestäjien viesti päättäjille oli, että Suomen talous on saatava kuntoon. Kun julkisuudessa nostetaan kriittisesti esille vain leikkaustarpeita ja listoja, niin kannattaisi panostaa myös asian toiseen puoleen eli yritysten kasvuun. Yrittäjyyttä ymmärtävä ohjelma turvaa suomalaisten hyvinvointia.