Mainos

Yrit­tä­jis­tä 60 pro­sent­tia on koronan takia tin­ki­nyt toi­meen­tu­los­taan tai jät­tä­nyt ko­ko­naan oman palk­kan­sa mak­sa­mat­ta

Liikevaihto väheni yli puolella yrityksistä. 60 prosenttia yrittäjistä on tinkinyt toimeentulostaan tai jättänyt kokonaan oman palkkansa maksamatta.

Yritysten viesti on, että viime kevään kaltaisiin laajoihin rajoitustoimiin ei voida enää mennä, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.
Yritysten viesti on, että viime kevään kaltaisiin laajoihin rajoitustoimiin ei voida enää mennä, sanoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.
Kuva: Ester van Dam

Korona ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat häirinneet huomattavasti yritysten liiketoimintaa. 

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien elokuussa tekemän kyselyn mukaan liikevaihto on vähentynyt yli 50 prosentilla yrityksistä. Neljännes yrityksistä on voinut jatkaa toimintaansa koronasta huolimatta normaalisti. 

Vain 8 prosenttia on pystynyt parantamaan liiketoimintaa.  

Yritykset ovat sopeutuneet korona-ajan tuomiin poikkeustilanteisiin eri keinoin.

”Yrittäjät ovat joustaneet eniten vähentämällä omaa palkkaansa. 60 prosenttia vastaa, että itseltä on vähennetty palkkaa tai se on jäänyt kokonaan maksamatta. Omasta toimeentulosta on tingitty, olipa yritys yksinyrittäjä tai työllistävä yritys”, selvittää kyselyn tuloksia Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Toiseksi eniten yritykset ovat sopeutuneet tilanteeseen lomauttamalla henkilökuntaa. Lisäksi yrityksissä on anottu lainojen lyhennysvapaita sekä haettu pidennettyjä maksuaikoja vuokriin ja vakuutusmaksuihin. 

Myös työaikajärjestelyjä on tehty. Monissa yrityksissä on hyödynnetty myös lomajärjestelyjä ja aikaistettu lomia. 

”Onneksi noin 60 prosenttia yrittäjistä uskoo, että toisestakin aallosta selvitään.”
Marjo Kolehmainen
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja

Pysyviä muutoksia yritystoimintaan

”Meneillään oleva pandemia tulee muuttamaan yritystoimintaa pysyvästi”, tiivistää Kolehmainen. Pysyviä muutoksia yritysten toiminnassa ovat esimerkiksi digitalisaation lisääntyminen ja etätyöt. 

”Pohjois-Pohjanmaan alueelle on tullut  runsaasti uusia verkkokauppoja. Etätöitä on alettu tekemään ja ne tulivat jäädäkseen. Myös hybridimalli, joissa työntekijöistä osa tekee töitä etänä ja osa työpaikalla, on muuttumassa pysyväksi ilmiöksi”, Kolehmainen kertoo.

Pandemia jatkuu, tukia tarvitaan lisää

Erilaisia tukia yrittäjistä on alueellamme hakenut noin puolet. Pääosin tukia voi vielä hakea elokuun loppuun, mutta yksinyrittäjätuki on haettavissa syyskuun loppuun. 

”Pyysimme arvioita siitä, miten eri tuet ovat auttaneet. Yksinyrittäjät ovat pitäneet 2000 euron tukea hyvänä. Kyselyyn osallistuneiden yrittäjien mielestä myös Business Finlandin ja ELY-keskuksen tuet on koettu hyödyllisiksi.”

Marjo Kolehmainen kertoo lisäksi, että tutkimuksen mukaan kustannustuki sai heikoimmat arvosanat. Tukea ei ole ollut helppo saada.

”Haasteita  on ollut paljon. Tulojen vertailuajankohdat ovat olleet haastavia. Samoin kiinteisiin kuluihin ei ole hyväksytty sellaisia asioita, jotka selkeästi vaikuttavat yrityksen kulurakenteeseen, näistä esimerkkeinä leasing-kulut ja vakuutusmaksut. Elyn tai Business Finlandin tukien hakeminen vaikutti myös liikaa kustannustuen saamiseen.” 

”Koska pandemia ei näytä laantuvan maailmassa, on selvää, että tukia tullaan alueellamme edelleen tarvitsemaan. Siksi olisi tärkeää, että tukien hakuaikaa jatkettaisiin ja lisäksi erityisesti kustannustukea pitäisi kehittää”, vaatii Kolehmainen. 

Omista työntekijöistä pidetään kiinni

Vuodesta tulee yrityksille huono. Yli 40 prosenttia ilmoitti, että liikevaihto jää heikommaksi kuin viime vuonna. Teollisuus, erikoiskaupat, tapahtumatarjoajat ja hyvinvointipalveluita tarjoavat yritykset kärsivät tilanteesta eniten.

”On toki yrityksiä, jotka tässä tilanteessa tekevät paremman tuloksen. Tilanne on kohdellut eri toimialoja eri tavoin, ja aina löytyy yrityksiä, joille tällainen kriisi on myös mahdollisuus kasvaa”, Kolehmainen kiteyttää. 

Suurin osa yrityksistä haluaa pitää työntekijöistään kiinni. Kyselyssä käy ilmi, että usko henkilökunnan työllistämisestä on vahvistunut toukokuusta.

”77 prosenttia aikoo pitää omista työntekijöistään kiinni. Lomautuksia tullaan tosin edelleen käyttämään.”

Lopputilejä arvelee joutuvansa antamaan viisitoista prosenttia yrityksistä.

Toinen aalto  ja kohtalokas syksy

”Nämä eivät ole normaaliajan lukemia. Työllisyyden kehitys tulee olemaan Pohjois-Pohjanmaan alueella haasteellista. Syksy tulee olemaan kohtalokas tässä mielessä.”

Yrittäjiltä kysyttiin myös, miten he selviävät mahdollisesta toisesta aallosta. Vastauksista kävi ilmi, että syksy tulee olemaan todella merkittävä tässä suhteessa. 

”Onneksi noin 60 prosenttia uskoo, että toisestakin aallosta selvitään, mutta peräti kolmannes uskoo selviävänsä vain, jos pandemian kesto ei pitkity ja yritykset voivat jatkaa toimintaansa. Tukia tulee tarvitsemaan edelleen noin 15 prosenttia yrityksistä”, Kolehmainen arvioi.

Ei enää laajoja rajoitustoimia

”Tautitilanne Pohjois-Pohjanmaan alueella on tällä hetkellä hyvä. Toivottavasti tilanne pystytään pitämään tällaisena.  Rajoitustoimien pitää olla alueellisia ja ne pitää keskittää sinne, missä on tautia. Viime kevään kaltaisiin laajoihin rajoitustoimiin ei voida enää mennä”, Kolehmainen vaati.

Tärkeää on myös, että koronaa testataan. 

”Testeihin tulee päästä heti ja tulokset pitää saada viimeistään seuraavana päivänä. Strategia, jossa oireiset testataan, altistuneet löydetään ja sairaat hoidetaan, pitää saada toimimaan. Jokaisen meistä pitää ottaa myös vastuuta noudattamalla rajoituksia ja turvaohjeita”, Kolehmainen tähdentää.

Korona-ajan talousnäkymäkysely
  • Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toisti elokuussa keväällä ensimmäisen kerran tehdyn korona-ajan talousnäkymäkyselyn jäsenyrityksilleen.
  • Elokuussa kyselyyn vastasi 562 alueen yrittäjää. Kyselyssä selvitettiin, miten alueen yrittäjät selviävät epidemiasta ja sen rajoituksista sekä miten pandemia näkyy heidän arjessaan sekä yrittäjän työssään.
  • Kyselyyn vastanneiden yrittäjien toimialat vastaavat Pohjois-Pohjanmaan alueen elinkeinorakennetta.