Mainos

”Y­rit­tä­jil­lä on taito nähdä toi­von­pil­kah­duk­sia krii­sien kes­kel­lä” – yrit­tä­jä­jär­jes­tö on nyt jä­se­nis­töl­leen tär­keäm­pi kuin koskaan

Yrittäjäjärjestö on nyt huolien kanssa kamppailevalle jäsenistölleen tarpeellisempi kuin koskaan, sanoo Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen.

”Tähän mennessä sota on vaikuttanut eniten teollisuuden ja rakentamisen aloihin, mutta nousevat kustannukset vaikuttavat jokaiseen”, sanoo Petri Salminen.
”Tähän mennessä sota on vaikuttanut eniten teollisuuden ja rakentamisen aloihin, mutta nousevat kustannukset vaikuttavat jokaiseen”, sanoo Petri Salminen.

Viime keväästä asti pienet ja keskisuuret yritykset ovat kamppailleet niin koronarajoitusten aiheuttamien ongelmien jälkimainingeissa, kuin myös Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan aiheuttaman kriisin kurimuksessa, eikä vähiten energian hinnan nousun vuoksi.

Tällä hetkellä lähes kolmannes yrityksistä kertoo Ukrainan sodan aiheuttaman epävarmuuden vähentävän tilauksia ja heikentävän kannattavuutta.

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen kertoo, kuinka parin vuoden aikana yrittäjäjärjestössä on kuunneltu huolia yrityskentältä. Kriisien keskellä yrittäjäjärjestö on tarpeellisempi kuin koskaan.

”Kun minut valittiin Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi syksyllä 2020, ensimmäinen koronashokki oli päällä. Olemme pohtineet puheenjohtajakauteni aikana Suomen Yrittäjissä sitä, miten saadaan elinkelpoiset ja terveellä pohjalla olevat yritykset selviämään, niin korona-ajan, kuin tällä hetkellä Ukrainan sodan aiheuttamista vaikeuksista.”

Tähän mennessä sota on vaikuttanut eniten teollisuuden ja rakentamisen aloihin, mutta nousevat kustannukset vaikuttavat jokaiseen.

”Seuraan erityisen huolestuneesti kehitystä, jossa jo koronarajoituksista kärsineet yritykset joutuvat nyt yhtäaikaisesti ottamaan vastaan nousevan energian hinnan, nousevat lainojen korot ja kuluttajien luottamuksen heikentymisen”, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen toteaa.

Mahdollisuuksia kriisin keskellä

Salmisen mielestä vastoinkäymisten keskellä on hyvä yrittää nähdä myös mahdollisuuksia.

”Muuten antaudutaan synkkyydelle, ja se ei ole yrittäjäkunnalle ominainen tapa toimia ollenkaan. Se, että näkee toivonpilkahduksen ja uusia tilaisuuksia kriittisissä tilanteissa, kuuluu yrittäjien perusluonteeseen.”

Tällä hetkellä yksi mahdollisuus Suomessa on vastuullisuus- ja kestävyysteemojen esilletuonnissa. Yrityksillä, jotka ovat toiminnassaan huomioineet energiatehokuutta tai vastuullisuutta, on vahva kilpailuvaltti, mikäli näitä asioita osataan tuoda tehokkaasti esille.

”Asiakkaat ja rahoittajat edellyttävät vastuullisuuden huomiointia. Suomalaiset yritykset ovat kansainvälisessä vertailussa kilpailijoitaan paremmassa asemassa.

Valtiot ja yritykset ovat pyrkineet keväästä asti eroon venäläisestä energiasta nopeasti. Vaikka energian tarjonnan varmistamiseksi väliaikaisesti esimerkiksi kivihiilen polttamista lisätäänkin, niin isossa kuvassa suunta fossiilisista polttoaineista irtautumiseen on selvä,” Salminen kiteyttää.

Digitalisaatio ja kyberturvallisuus

Korona-aikana lisääntynyt digitalisaatio voi auttaa tämänhetkisessä tilanteessa.

”Korona-aika toi mukanaan tottumista etätöihin ja digitaalisiin yhteyksiin. Kuljetuskustannukset ovat nousseet. Liikkumista rajoitettiin rajusti, ja se pakotti ajattelemaan toimintaa uudesta vinkkelistä; etätyöstä tuli luontaisempaa. Tietenkään kaikille etätyöt eivät ole vaihtoehto ja esimerkiksi kuljetusten täytyy toimia”, Salminen pohtii.

Digitalisaatio saattaa helpottaa, mutta toiminta netissä pitää myös muistaa turvata. Salminen luottaa suomalaisiin yrittäjiin.

Yritykset ovatkin jo parantaneet kyberturvallisuuttaan, mutta aina kannattaa olla varovainen.

Natohakemuksen jättämisen jälkeen varovaisuus on vielä aiheellisempaa Venäjän aiheuttaman kyberuhan vuoksi.

”Vaikka itse ei olisi hyökkäyksen kohteena, joku yrityksen käyttämä palvelu voi olla. Yrittäjien kannattaa miettiä, missä on oman liiketoiminnan kannalta kriittisiä tietoja, onko ne varmennettu, onko oma tietoturva kunnossa ja onko päivitykset tehty.”