Mainos

Yrit­tä­jien palaute pisti Raaheen vi­pi­nään – kau­pun­ki pa­ran­taa nyt elin­kei­no­po­li­tiik­kaan­sa mää­rä­tie­toi­ses­ti

Kaupunki on tehnyt useita toimenpiteitä parantaakseen elinkeinopolitiikkaansa

Pasi Pitkänen kertoo, että joitakin kaupungin palveluprosesseja tarkastellaan ja kehitetään yrittäjiltä saadun palautteen perusteella.
Pasi Pitkänen kertoo, että joitakin kaupungin palveluprosesseja tarkastellaan ja kehitetään yrittäjiltä saadun palautteen perusteella.
Kuva: Anna Tilvis

Kesäkuun alussa julkistettu valtakunnallinen Suomen Yrittäjien kuntabarometrin tulos ei ollut vieläkään Raahen osalta mairitteleva. Parannusta on kuitenkin tapahtunut aiempiin huonoihin tuloksiin verrattuna.

Raahen kaupunki on tehnyt monia toimenpiteitä elinkeinopolitiikkansa parantamiseksi. Tavoitteeksi on asetettu olla 2020-luvulla omassa kokoluokassaan Suomen yritysmyönteisin kunta.

Mitä toimenpiteitä Raahessa on tehty, kehittämisen toimialan toimialajohtaja, Raahen Seudun Kehityksen johtaja Pasi Pitkänen?

”Olemme lähteneet parantamaan yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa. Teollisuusasiamies Harri Tuomikoski on kaupungin edustajana mukana Raahen Yrittäjien hallituksessa. Sillä voidaan varmistaa viestintää ja kuulemista puolin ja toisin.”

Pitkänen kertoo, että muutenkin Raahen yrittäjien johdon kanssa on oltu yhteydessä säännöllisesti.

”Yritysten merkitys ja yrittäjämyönteisyys on sisäistetty Raahen poliittisessa johdossa ja virkamiesten keskuudessa.”
Pasi Pitkänen
johtaja, Raahen Seudun Kehitys

Yritysvaikutusten arviointia

Kaupungin koko organisaatiossa on otettu käyttöön yritysvaikutusten arviointi. Se tarkoittaa, että kukin viranhaltija arvioi jokaisen päätöksenteossa olevan asian kohdalla, miten päätös vaikuttaa yritystoimintaan.

”Yritysvaikutusten arviointi tehdään tarkistuslistan avulla ja sen tekee viranhaltija. Lopputulos kirjataan ylös. Siinä arvioidaan, onko asian vaikutus yritystoimintaan positiivinen, neutraali vai kielteinen. Arvioidaan, viekö päätös yritystoimintaa eteenpäin.”

Tuomikosken loppukeväästä tekemän selvityksen mukaan yritysvaikutusten arviointi on kuitenkin lähtenyt liikkeelle nihkeästi.

Pitkänen arvioi, että koronakriisin hoidossa kaupunki on tehnyt erinomaista yhteistyötä yrittäjäjärjestön ja yrittäjien kanssa. Koronatukiin liittyvän tiedonkulun varmistamiseksi 1700 yritykselle lähetettiin postitse kirje.

”Lähdimme toimimaan tosi nopeasti esimerkiksi yksinyrittäjien tuen jaossa ja siinä, että saimme käyttöön mikroyrittäjien laina.”

Kaupunki on päättänyt ryhtyä tarkastelemaan eri palveluprosesseja.

”Olemme sopineet, että avaamme ja tarkastelemme palveluprosesseja sekä mietimme, mitä parantamista niissä olisi”, Pitkänen sanoo.

”Hankinnoissa markkinavuoropuhelua suositaan koko ajan entistä enemmän. Lisäksi monet kehittämishankkeet keskittyvät yritysten toimintaedellytysten parantamiseen. Siellä on työvoimajuttuja, yrityksen muutoksessa tukemista, yrittäjien jaksamiseen sekä uusien toimintamallien hakemiseen liittyviä hankkeita”, Pitkänen toteaa.

Tradenomi- ja insinöörikoulutusta

Raahessa alkaa pitkästä aikaa päiväopetuksena ammattikorkeakoulutasoinen koulutus, kun tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus ja konetekniikan insinöörikoulutus alkavat syksyllä.

”Niillä varmistetaan osaavan työvoimana saatavuutta ja sitä, ettei nuorten tarvitsisi lähteä pois alueelta. Kaupunki panostaa vahvasti koulutukseen.”

Kaupunki miettii lisäksi muitakin konkreettisia yrittäjien kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämisen muotoja.

Pitkänen vakuuttaa, että yritysten merkitys ja yrittäjämyönteisyys on sisäistetty sekä kaupungin poliittisessa johdossa että virkamiesten keskuudessa.

”Ne ovat koko kaupunkia koskevia juttuja. Viime kädessä se on asiakaspalvelua ja asiakkaan näkökulman huomioimista.”

Raahen Seudun Kehitys lähestyy syksyn aikana yrittäjiä puhelinsoitolla ja kysyy yrittäjien kuulumisia.