Mainos

Yrit­tä­jät ar­vioi­vat kun­tan­sa yrit­tä­jä­myön­tei­syyt­tä – yrit­tä­jä­yh­dis­tys jal­kaut­taa kun­ta­ba­ro­met­rin tu­lok­set kun­ta­päät­tä­jil­le toi­men­pi­tei­tä varten

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät jalkauttaa kuntabarometria maakuntaan kiertämällä ydinpäättäjien luona kertomassa, millaisia arvioita oma kunta sai.

Kuusamossa Pekka Tuovinen (vas.), Mika Haataja, Mats Lindfors ja Jaakko Iso-Möttönen toivovat alueelle isoja matkailuinvestointeja ja puualan jatkojalostuksen nostamista menestyväksi klusteriksi matkailun rinnalle.
Kuusamossa Pekka Tuovinen (vas.), Mika Haataja, Mats Lindfors ja Jaakko Iso-Möttönen toivovat alueelle isoja matkailuinvestointeja ja puualan jatkojalostuksen nostamista menestyväksi klusteriksi matkailun rinnalle.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien (PPY) väki kiertää kiertävät Pohjois-Pohjanmaan kunnissa kertomassa kuntien ydinpäättäjille, minkälaisia arvioita ja arvosanoja oma pitäjä kuntabarometrissa sai.

Kuntabarometri on kysely kaupunkien ja kuntien yrittäjille. Siinä yrittäjät antavat arvionsa siitä, miten yritysmyönteinen oma paikkakunta on.

PPY:n edustajat ovat käyneet kertomassa kuntabarometrin tuloksia tähän mennessä yli 20 kunnassa, ja muun muassa Kuusamon ja Limingan päättäjät ovat saaneet kuulla, mitä yrittäjien kuntabarometrissa antamat arviot ovat. Tapaamisissa on myös annettu suuntaviivoja siihen, mitä kunnan kannattaisi arvion pohjalta tehdä, jotta yrittäjät kokisivat oman paikkakuntansa hyväksi paikaksi yrittää.

”Kuntabarometria tehdään joka toinen vuosi ja aiemmin sitä on tehty nimellä Elpo eli Elinkeinopoliittinen mittaristo. Kuntapäättäjiä saattaa jännittää, minkälaisia arvioita kunnan toiminta saa yrittäjiltä. Korostammekin, että barometriä käytetään yhteisenä kehittämistyökaluna kunnille ja sen yrittäjille”, kertoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine.

Kuusamossa keskusteltiin elinvoimakysymyksistä ja alueen kehittämisestä muun muassa matkailu- ja puutoimialojen osalta.

”Keskustelussa elinkeinotiimin edustajat saivat esittää omia kehittämistoiveitaan kaupunginhallituksen jäsenille. Yrittäjäjärjestön näkökulmasta haluamme edistää ja tehdä kehittämistyötä. Teemme sitä mielellämme jatkossakin”, summaa Sari Reinikainen-Laine.

Yritysmyönteisyys paranee Kuusamossa

Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen on sitä mieltä, että Kuusamon kaupungin yritysmyönteisyys ja elinkeinopolitiikka on kehittynyt oikeaan suuntaan.

”Työtä kuitenkin riittää edelleen yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Kuusamossa on kokoontunut elinkeinoryhmä jo useamman vuoden ajan. Siinä on edustettuna kattavasti elinkeinoelämän ja kunnan eri toimijoita.”

Korona-aikana ryhmä kokoontui joka viikko, tällä hetkellä kerran kuussa.

”Tapaamiset ovat olleet erittäin hyödyllisiä tietojen vaihdon ja toimenpiteiden valmistelun kannalta. Ennakkovaikutusten arviointi, hankintakoulutus ja jatkuva keskustelu yritysten kysymyksistä ovat esimerkkejä yritysmyönteisyyden parantamisessa Kuusamossa”, kiteyttää Manninen.

Liminka lupaa lisää keskusteluja

PPY:n järjestöpäällikkö Kirsi Anttila kävi keromassa Limingan päättäjille, mitä arvosanoja kunnan päättäjät olivat antaneet omalle paikkakunnalleen. Tulokset otettiin Limingassa mielenkiinnolla vastaan.

”Pohdimme yhdessä keinoja elinkeinopolitiikan osa-alueiden parantamiseksi, ja kunnan elinkeinotoimen edustajat olivat mukana kokouksessa. On tärkeää, että kunnan päättäjät ovat perillä yritysten tarpeista ja yrityksille tarjottavista palveluista.”

Kaikki toimijat vaikuttavat yhdessä siihen, kuinka houkuttelevaksi kunta koetaan.

”Yrityksen sijoituspäätökseen vaikuttavat myös muut kunnan tarjoamat palvelut, kuten esimerkiksi kunnan tarjoama päivähoito, asuntojen tarjonta, sekä koulutusmahdollisuudet”, Anttila lisää.

Vastaajamäärät ovat olleet kasvusuunnassa, mutta eivät vielä riittäviä. Limingassa todettiin, että seuraavassa kyselyssä yrittäjiä kannustetaan vastaamaan mahdollisimman aktiivisesti kuntabarometriin.

”Kuntabarometri on hyvä tapa nostaa esille kehittämiskohteita ja ylläpitää keskustelua kuntien elinvoimapolitiikasta. Olisi tärkeää, että yrittäjät vastaisivat laajemmin kyselyyn. Nyt vastausmäärät ovat varsin alhaisia”, kertoo Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala.

Hänen mielestään Limingan kunnan ja yrittäjien välisessä viestinnässä on vielä haasteita.

Kunta ei ole hänen mielestään saanut ilmaistua yrityksille sitä, kuinka tärkeänä se elinkeinopolitiikkaa pitää.

Asian parantamiseksi tiedottamiseen ja vuorovaikutukseen aletaan kiinnittää erityistä huomiota, Rajala lupaa.

”Jatkossa kunta kutsuu yrittäjät entistä useammin aamukahveille keskustelemaan asioista. Yritysvaikutusten arviointia on tehty jo aikaisemminkin, mutta nyt aiomme ottaa käyttöön erillisen lomakkeen sitä varten.”