Mainos

Yrit­tä­jän toi­vo­vat TE-pal­ve­lu­jen uu­dis­tuk­sel­ta ket­te­ryyt­tä ja pal­ve­lu­ja myös työn­an­ta­ja-asiak­kail­le

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toivoo, että TE-uudistus auttaa työnhakijoita ja työnantajia kohtaamaan ketterämmin

Kirsi Anttila toivoo, että asiakkaita, niin työnantajia kuin työntekijöitäkin, voidaan TE-uudistuksen jälkeen palvella mahdollisimman tuloksekkaasti.
Kirsi Anttila toivoo, että asiakkaita, niin työnantajia kuin työntekijöitäkin, voidaan TE-uudistuksen jälkeen palvella mahdollisimman tuloksekkaasti.
Kuva: Pohjois-pohjanmaan yrittäjät

TE-palvelut siirtyvät valtiolta kuntien vastuulle. Uudistetut palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 alusta, uudistus viimeistellään ensi vuoden aikana.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät (PPY) seuraa muutosta tiiviisti ja on ollut mukana työvoimapalveluiden muutostöissä.

”Olemme osallistuneet erilaisiin työryhmiin ja seuranneet valmistelun edistymistä kiinnostuneina. Ykköstavoitteemme on saada palvelut toimimaan sukkelammin kuntatasolla ja tarjota työnantaja-asiakkaille mahdollisuus löytää osaajia helpommin”, summaa järjestöpäällikkö Kirsi Anttila PPY:stä.

Elinkeinotoiminta avainasemassa

PPY:ssä toivotaan, että uudistusta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti eikä pelkästään työnvälityksen näkökulmasta.

”Integroituminen kuntatason elinkeino- ja kehittämistoimintaan on avainasemassa. Tavoitteena olisi löytää kokonaisuus, jonka avulla asiakasymmärrys kasvaa. Olisi hyvä, jos asiakkaan tarpeisiin vastattaisiin tarjoamalla räätälöityjä palveluita. Työnantajien tarpeet ja toiveet tulisi ottaa huomioon, että ne voitaisiin kohdata tehokkaammin. Julkisesti tuotettujen palveluiden rinnalla tulee olla oma roolinsa myös yksityisesti tuotetuilla palveluilla”, Anttila kiteyttää.

Kuntien kannalta on elintärkeää, että niissä on vahvoja yrityksiä, jotka työllistävät ja ylläpitävät kunnan elinvoimaa.


Julkisesti tuotettujen TE-palveluiden rinnalla tulee olla oma roolinsa myös yksityisesti tuotetuilla palveluilla.
Kirsi Anttila
järjestöpäällikkö


Isäntäkunta vastaa hallinnosta

Palveluiden siirtyessä kuntien vastuulle on rakennettava yhtenäinen työllisyysalue, jossa on vähintään 20 000 työllistä. Se tarkoittaa sitä, että täyttä päätäntävaltaa ei ole yksittäisellä kunnalla, jossa on alle 20 000 asukasta, vaan se kuuluu yhteistoiminta-alueeseen.

Kuntatasolla hoidetaan käytännön tekemistä: kunta vastaa TE-palvelun tarjoamisesta ja hoidosta. Valmistelun tavoitteena on ollut, että jokaisella työllisyysalueella on isäntäkunta, joka hoitaa keskitettyä hallintoa.

”Esimerkiksi Oulun alueella Oulun kaupunki on isäntäkunta, ja ympäristökunnat ovat mukana samalla alueella. Isäntäkunta voi vastata esimerkiksi koulutusten kilpailutuksesta ja monista muista yhteisistä asioista”, Anttila kertoo..

Kohtaamisia kuntatasolla

”Edellytykset hyödyntää kuntatasolla omaa osaamista, harkintaa ja verkostoja helpottuu, kun TE-palvelut tuodaan lähemmäs asiakkaita. Toiveena ja odotuksena on, että asiakkaita, niin työnantajia kuin työntekijöitäkin, voidaan palvella mahdollisimman tuloksekkaasti. Oleellista on myös se, että viranomaistieto kulkee mahdollisimman hyvin. Yhteistyötä tehtäessä on tärkeää tietää, keitä työttömiä työnhakijoita on koko alueella”, Anttila toteaa.

Toiveena on, että julkisella sektorilla otettaisiin askelia kohti digitalisaatiota TE-palveluita tarjottaessa.

”Yksityisellä puolella, kuten vuokrafirmoilla, erilaiset digitaaliset ohjelmat ovat hyvin käytössä. Yksi konkreettinen askel voisi olla se, että työnhakijoilla olisi velvollisuus täyttää tietonsa esimerkiksi ansioluetteloon digitaalisessa muodossa. Tämä antaisi työnantajille mahdollisuuden saada kattavampi kuva hakijan osaamisesta ja potentiaalista”, Anttila toivoo.