Mainos

Yrit­tä­jä­jär­jes­tö tar­vit­see nuoria luomaan tu­le­vai­suu­den toi­min­taa ja mää­rit­te­le­mään suo­ma­lais­ten suh­tau­tu­mis­ta yrit­tä­jyy­teen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät palvelee yrittäjiä myös ensi vuonna

Haluamme vaikuttaa positiivisuuden kautta ja olla mukana edistämässä myönteisiä muutoksia, sanoo PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.
Haluamme vaikuttaa positiivisuuden kautta ja olla mukana edistämässä myönteisiä muutoksia, sanoo PPY:n toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät (PPY) on sitoutunut yhteistyöhön ja positiiviseen vaikuttamiseen. Yrittäjäjärjestö jatkaa työtään yrittäjien hyvinvoinnin ja Pohjois-Pohjanmaan alueen elinvoiman hyväksi vuonna 2024.

”Maailmassa koetaan merkittäviä muutoksia, ja nämä tekijät vaikuttavat epäilemättä myös yrittäjyyteen. Elinkeinoelämä on kohdannut monenlaisia haasteita viime vuosina, eikä ensi vuosi välttämättä tule olemaan sen helpompi. Merkittäviä haasteita on edessä, mutta mahdollisuuksia on aina olemassa”, luottaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Kattavat palvelut yrittäjien tukena

PPY:llä on selkeä ohjelma, joka perustuu vahvasti arvoihin. Arvot ohjaavat järjestön päivittäistä toimintaa. Rohkeus vaikuttaa, halu auttaa ja yhdessä tekeminen muodostavat perustan, joka näkyy niin luottamushenkilöiden mukanaolossa kuin PPY:n henkilöstön työtavoissa.

”Haluamme parantaa alueemme yrittäjien arkea. Otamme rohkeasti kantaa yrittäjien toimintaan; asiantuntevasti ja faktoihin perustuen. Tarjoamme yhdeksän henkilön vahvuudella kattavan palvelukokonaisuuden yksittäisen yrittäjän arkeen”, korostaa Kolehmainen.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien palveluneuvontaan kuuluu neuvonta hankinta-asioissa, lakipalvelut sekä yrittäjien talousapu. Palveluihin kuuluu myös neuvonta omistajanvaihdoksiin liittyvissä asioissa.

Kolehmainen korostaa yrityskauppojen tärkeyttä. ”Alueemme yrittäjät ikääntyvät ja omistajanvaihdoksia tarvitaan.”

PPY:n strategia on yksinkertainen ja selkeä. Siihen kuuluu vahvistaminen, verkostoituminen ja vaikuttaminen.

”Olemme vahvasti yrittäjien puolella ja haluamme myös toimia innostavana verkostona ja tukea hyvillä palveluilla yrittäjän arkea”, Kolehmainen toteaa.

TE-uudistukselta odotetaan paljon

Pohjois-Pohjanmaalla on odotettavissa useita suuria teemoja, jotka muovaavat alueen yrittäjien toimintaa. Yksi merkittävä on meneillään oleva TE-uudistus, joka on keskeinen osa laajempaa kokonaisuutta.

”Työvoiman saatavuus on edelleen jatkuva haaste. Ratkaisuja tarvitaan, ja meidän on saatava joustavia, laadukkaita ja ketteriä palveluita houkutellaksemme tekijät töihin”, painottaa Kolehmainen.

TE-uudistuksen onnistuminen on avainasia, samoin kuin ulkomailta tulevan työvoiman integroiminen ja yritysten rohkaiseminen monimuotoisen työvoiman palkkaamiseen.

”Yrittäjien oma vastuu maahanmuuttajien työllistymisessä korostuu. Haluamme auttaa yrityksiä kehittämään toimintakulttuuriaan sillä saralla.”

Marjo Kolehmaisen mielestä hallitusohjelma on monelta osin erinomainen.

”Odotamme hallitusohjelman toteutumista työllisyyttä edistävien toimenpiteiden osalta. Panostamme myös hyvinvointialueiden toimintaan ja osallistumme aktiivisesti julkisiin hankintoihin tukien alueemme kehitystä.”


Haluamme vaikuttaa positiivisuuden kautta ja olla mukana edistämässä myönteisiä muutoksia.
Marjo Kolehmainen
Toimitusjohtaja


Saavutettavuus on yhä ongelma

Pohjois-Pohjanmaan alueen yrittäjien tulisi voida harjoittaa liiketoimintaa maailmanlaajuisesti.

”PK-barometrin mukaan monissa Suomen maakunnissa on enemmän vientiyrityksiä kuin alueellamme. Haasteiden voittaminen maailmanmarkkinoille pääsyssä ja tavaroiden sujuvassa liikkeessä on keskeinen painopistealue meille. Saavutettavuudessa on vielä paljon korjattavaa”, toteaa Kolehmainen.

Rahoitusnäkymät ovat kasvava huolenaihe, kun säännöt kiristyvät ja maailmantalouden tilanne pysyy epävarmana. Nousevat korot ovat lisänneet paineita yrityksille.

”Toivomme, että käänne tapahtuisi ensi vuonna korkotason laskun myötä ja loisi suotuisamman ympäristön investoinneille. Yritysten sijoitukset ovatvähentyneet. Investointituet ovat keskeisiä alkuvaiheen investointien käynnistämisessä, ja tuetkaan eivät ole viime aikoina olleet riittävä kannustin investointien käynnistämiseksi.”

Kasvun mahdollisuudet

Kolehmaisen mukaan esimerkiksi vihreä siirtymä tarjoaa merkittävän mahdollisuuden. Kestävyyden ja innovaatioiden omaksuminen voi edistää paitsi ympäristötavoitteita, sekä myös tehostaa Pohjois-Pohjanmaan alueen yritysten kilpailukykyä.

”Vihreästä siirtymästä johtuva kehitys on merkittävää puhuttaessa alueemme yritysten elinvoimasta, toimintaedellytyksistä ja kilpailukyvystä.”

Haasteista huolimatta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien pyrkimyksenä on nähdä mieluummin mahdollisuuksia kuin esteitä ja sitä myöten avata edellytyksiä kasvuun.

”Haluamme vaikuttaa positiivisuuden kautta ja olla mukana edistämässä myönteisiä muutoksia. Työskentelemme aktiivisesti houkuttelevan Pohjois-Pohjanmaan puolesta emmekä keskity vain ongelmiin, vaan tartumme toimeen investointien käynnistämiseksi ja saavutettavuuden parantamiseksi. Alueemme yritysten kannattavuudessa ja liikevaihdon kasvussa nähtiin jo viime pk-barometrissa pieni käänne parempaan päin”, Marjo Kolehmainen toteaa.