Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Yli­opis­tot va­rauk­sel­li­sia tu­le­vai­suu­den nä­ky­mis­tä – Ra­hoi­tuk­sen epä­var­muu­den us­ko­taan joh­ta­van so­peut­ta­mis­toi­miin, osassa jo tehty niitä

Budjetointi on vielä osittain kesken, mutta moni suomalainen yliopisto varautuu tekemään alijäämäisen talousarvion. Jatkuva alijäämä saattaa johtaa muun muassa henkilöstön ja tilojen uudelleenarviointiin.

Valtio jakaa yliopistoille vastinrahaa 67 miljoonaa euroa. Opetusneuvos Jorma Karhu muistuttaa kuitenkin yliopistojen perusrahoituksen tärkeydestä. Kuva Helsingin yliopistosta, joka saa vastinrahaa selvästi eniten, lähes 11 miljoonaa euroa.
Valtio jakaa yliopistoille vastinrahaa 67 miljoonaa euroa. Opetusneuvos Jorma Karhu muistuttaa kuitenkin yliopistojen perusrahoituksen tärkeydestä. Kuva Helsingin yliopistosta, joka saa vastinrahaa selvästi eniten, lähes 11 miljoonaa euroa.
Kuva: Joel Maisalmi / Arkisto

Suomalaiset yliopistot sorvaavat parhaillaan ensi vuoden talousarvioita. Osassa yliopistoja budjetti on jo valmis, osassa se valmistuu ensi kuussa.

Suomessa on 13 yliopistoa sekä Maanpuolustuskorkeakoulu. Kaksi yliopistoa, Aalto ja Tampereen yliopisto, ovat säätiöpohjaisia.

Osa kartoitukseen vastanneista yliopistoista sanoo suoraan, että talousarvio tulee olemaan alijäämäinen. Sopeuttamistoimet ovat joko pohdinnassa tai jo käytössä.

Korkeakoulujen talouksien epävarmuutta lisää nykyisen valtion ja yliopistojen välisen rahoituskauden päättyminen vuonna 2024.

Sitä ennen Suomessa käydään eduskuntavaalit ja muodostetaan uusi hallitusohjelma. Tämä vaikeuttaa yliopistojen arviointikykyä talouksiensa näkymistä.

Turun tilanne herätti Vaasassakin vilkasta keskustelua

Turun yliopiston tulosennuste on 20 miljoonaa euroa pakkasella.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.