Tähtijuttu: Hou­kut­taa­ko Suomi vain hyvällä so­siaa­li­tur­val­laan? – Ilman asen­ne­muu­tos­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta ei saada hel­po­tus­ta työ­voi­ma­pu­laan

Koti: Ou­lu­lai­sen Hillin perheen vuoden van­has­sa kodissa mie­len­kiin­toi­sen lisän tuovat si­sus­tuk­ses­sa käy­tet­ty vaneri sekä ik­ku­noi­na toi­mi­vat la­si­ele­men­tit

Tilaajille

Yli­opis­to­kiin­teis­töt tarjoaa Oulun yli­opis­ton kes­kus­ta­kam­puk­sel­le vaih­to­eh­toa – Lin­nan­maan Sydän -rat­kai­sus­sa mo­der­ni­soi­tai­siin ny­kyi­set tilat

Vaihtoehtovision teettänyt Suomen Yliopistokiinteistöt tukee kuitenkin sitä ratkaisua, jonka Oulun yliopisto tekee.

Vaihtoehtovision teettänyt Suomen Yliopistokiinteistöt tukee kuitenkin sitä ratkaisua, jonka Oulun yliopisto tekee.

Oulun yliopiston vuokranantaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on teettänyt arkkitehtitoimistolla vision, jolla Linnanmaan kampus modernisoitaisiin tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.

SYK tarjoaa Linnanmaan Sydän -ratkaisua vaihtoehdoksi Oulun yliopiston suunnitelmille siirtää kampus kaupungin keskustaan, SYK:n toimitusjohtaja Sanna Sianoja kertoo.