Kirkko: Oulun tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­nen: Samaa su­ku­puol­ta olevien vih­ki­mi­sen aika on nyt

Vanhat kuvat: Nuo­ri­so­muo­ti innosti 2010-lu­vun Oulussa

Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Yli 40 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta kan­nat­ti huu­mei­den käyt­tö­ti­lo­jen pe­rus­ta­mis­ta A-kli­nik­ka­sää­tiön ky­se­lys­sä

Suomalaisten suhtautuminen huumeita käyttäviin ihmisiin on ristiriitaista. Kyselyyn osallistuneista hieman yli puolet pitää oikeana, että huumeiden käyttö leimaa ihmisen rikolliseksi.

Helsinki

Huumeiden käyttäjiin kohdistuu Suomessa edelleen paljon leimaavia asenteita. Asia käy ilmi A-klinikkasäätiön teettämästä väestökyselystä.

Kyselyyn osallistuneista suomalaisista hieman yli puolet pitää oikeana, että huumeiden käyttö leimaa ihmisen rikolliseksi.

Lisäksi yli neljä kymmenestä puhuu mieluummin narkomaaneista kuin huumeita käyttävistä ihmisistä. Oikeistolaisiksi itseään mieltävien joukossa vastaava luku on yli kuusi kymmenestä.

– Narkomaaniksi ja rikolliseksi nimittäminen luo stigmaa, joka nostaa ihmisen kynnystä hakea tukea ja hoitoa. Stigma voi pahimmillaan viedä ihmishengen, ja kenenkään addiktio ei parane tuomioilla, sanoo vt. toimitusjohtaja Hanna Paikkala A-klinikkasäätiöstä tiedotteessa.

Hänen mielestään huumeiden käytön rangaistavuus on tärkeää poistaa, jotta entistä useampi huumeiden käyttäjä saa ajoissa tukea.

"Käyttötilakokeilut mahdollisiksi"

Kyselystä käy myös ilmi, että osa suomalaisista on näkemyksissään sallivampia. Kansalaisten huumeasenteiden ristiriitaisuus tulee esille, kun kysymys koskee huumeiden valvottuja käyttötiloja.

Yli neljä kymmenestä kaikista vastaajista kannattaa käyttötilojen perustamista, ja hieman pienempi osuus olisi valmis ottamaan tällaisen tilan myös omaan kuntaansa.

Sallivamman huumelinjan kannattajilla suhtautuminen asiaan on vielä roimasti tätä myönteisempää.

– Käyttötilat auttavat välttämään yliannostuksia ja myrkytyksiä sekä niistä johtuvia kuolemia, ehkäisemään tartuntatautien leviämistä ja rauhoittamaan lähiyhteisöjä. Lainsäädäntöömme on tärkeää saada muutos, joka mahdollistaa käyttötilakokeilut hyvinvointialuekohtaisesti, Paikkala sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) virkamiesselvitys on suosittanut, että huumeiden käyttöhuoneiden kokeilemisesta säädettäisiin oma erillislakinsa, joka voisi olla voimassa esimerkiksi muutamia vuosia.

Monille tärkeä aihe vaaleissa

A-klinikkasäätiön tilaaman ja Kantar Publicin toteuttaman kyselyn tulokset kertovat huumeasenteiden vahvasta politisoitumisesta. Kantar Publicin tutkimusjohtaja Mikko Hormion mukaan yhtä selkeä oikeisto–vasemmisto-jakauma tulee esille vain puolueiden kannatustutkimuksissa.

– Teema on erityisen tärkeä kevään eduskuntavaaleissa. Peräti 57 prosenttia vastanneista pitää huumepoliittisia kysymyksiä hyvin tai melko tärkeänä, kun he miettivät ehdokastaan, Hormio sanoo tiedotteessa.

Kyselytutkimukseen vastasi reilut 1 000 yli 18-vuotiasta mannersuomalaista 10.–15. helmikuuta. Aineisto edustaa ja on painotettu vastaamaan väestöä tässä ikäryhmässä. Tutkimus toteutettiin internetkyselyssä Kantarin Forum-internetpaneelissa.