Ylen­nyk­set ken­raa­li­kun­nas­sa

Tasavallan presidentti on päättänyt kenraalikunnan ylennyksistä itsenäisyyspäivänä. Kenraalimajuri Jarmo Lindberg on ylennetty kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Jukka Haaksiala kenraalimajuriksi, kommodori Veijo Taipalus lippueamiraaliksi, eversti Eero Pyötsiä prikaatikenraaliksi ja lääkintäeversti Simo Siitonen lääkintäprikaatikenraaliksi.

Prikaatikenraali Jukka Haaksiala on ylennetty kenraalimajuriksi.
Prikaatikenraali Jukka Haaksiala on ylennetty kenraalimajuriksi.

Tasavallan presidentti on päättänyt kenraalikunnan ylennyksistä itsenäisyyspäivänä. Kenraalimajuri Jarmo Lindberg on ylennetty kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Jukka Haaksiala kenraalimajuriksi, kommodori Veijo Taipalus lippueamiraaliksi, eversti Eero Pyötsiä prikaatikenraaliksi ja lääkintäeversti Simo Siitonen lääkintäprikaatikenraaliksi.

Kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg on palvellut ilmavoimien komentajana heinäkuusta 2008. Aikaisemmin hän on toiminut Pääesikunnassa valmiuspäällikkönä, Lapin Lennoston komentajana, Pääesikunnassa operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkönä, Ilmavoimien Esikunnassa operaatiopäällikkönä, valmiuspäällikkönä, osastoesiupseerina ja lentokoulutuspäällikkönä sekä Satakunnan Lennostossa hävittäjälaivueen komentajana. Maanpuolustuskorkeakoulun Lindberg suoritti vuonna 1993. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2008.

Kenraalimajuri Jukka Haaksiala on palvellut Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentajana syyskuusta 2008. Aikaisemmin hän on toiminut kenttätykistön tarkastajana, Tykistöprikaatin komentajana, osastopäällikkönä ja esikuntapäällikkönä Pohjoisen Maanpuolustusalueen Esikunnassa, toimistoesiupseerina UNIFIL:n esikunnassa ja Suomen Pataljoonan komentajana UNIFIL-operaatiossa Libanonissa, Kainuun Tykistörykmentin komentajana Kainuun Prikaatissa, opettajana UNSOC-kursseilla Ruotsissa, apulaisosastopäällikkönä ja osastopäällikkönä Oulun Sotilasläänin Esikunnassa. Sotakorkeakoulun Haaksiala suoritti vuonna 1989. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ruotsissa, Norjassa ja Englannissa. Prikaatikenraaliksi hänet on ylennetty vuonna 2007.

Lippueamiraali Veijo Taipalus on palvellut esikuntapäällikkönä Merivoimien Esikunnassa syyskuusta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut Merisotakoulun johtajana, Maanpuolustuskorkeakoulun jatkotutkinto-osaston johtajana, esikuntapäällikkönä Saaristomeren Meripuolustusalueen Esikunnassa ja Kotkan Rannikkoalueen komentaja. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1993. Hänet ylennettiin kommodoriksi vuonna 2007.

Prikaatikenraali Eero Pyötsiä on kesäkuusta 2011 palvellut puolustusministeriön vanhempana osastoesiupseerina. Aikaisemmin hän on toiminut Porin Prikaatin komentajana, sektorijohtajana Pääesikunnan suunnitteluosastolla ja sitä ennen vanhempana osastoesiupseerina Pääesikunnan operatiivisella osastolla. Hän suoritti yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna1993. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2006.

Lääkintäprikaatikenraali Simo Siitonen on palvellut puolustusvoimien ylilääkärinä marraskuusta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut Sotilaslääketieteen keskuksen johtajana, ylilääkärinä ja hallintoylilääkärinä Pääesikunnassa, Ilmavoimien ylilääkärinä, ylilääkärinä ja erikoislääkärinä sekä tutkijalääkärinä Keskussotilassairaalassa sekä sotilaslääkärinä ja lääkärinä Karjalan lennostossa. Lääketieteen tohtorin tutkinnon hän suoritti vuonna 2000 Kuopion yliopistossa. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Yhdysvalloissa ja Englannissa. Hänet ylennettiin lääkintäeverstiksi vuonna 2009.