Yksiö ym­pä­ris­töään hie­nos­ti täy­den­tä­väs­sä ker­ros­ta­los­sa si­jait­see Tuiran ui­ma­ran­nan ku­pees­sa

Tuiran uimarannan kupeessa sijaitsee yksi vuosikymmenen hienoimmista oululaisista asuinrakentamiskohteista.

-
Kuva: Matti Lakkala

Asunto Oy Oulun Lohiportti, Hartela Oy. Suunnittelu Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy. Asunto B18, 1h+kk, 27 neliötä. Vh. 113 500 euroa.

Tuiran uimarannan kupeessa sijaitsee yksi vuosikymmenen hienoimmista oululaisista asuinrakentamiskohteista.

Sijainti on ainutlaatuinen, mutta lisäksi purettujen koulurakennusten tilalle noussut asuinkortteli istuu paikkaansa parantaen ympäristöä muidenkin kuin asukkaidensa iloksi.

Jokimaisemaan suuntautuva valkea kokonaisuus perustuu arkkitehtikutsukilpailun voittoon. Ratkaisun vahvuus on juuri ympäristön huomioiminen uudisrakennusten massoittelulla.

Kerrosluvut vaihtelevat Koskitien kolmesta takareunan kahdeksaan, huomioiden näin sekä ympäristöllisesti arvokkaaksi luokiteltuun Oulujoen suistoalueeseen kuuluvat rantapuiston omakotitalot että Tuiralle leimalliset 1970-luvun elementtitalotkin.

Korttelin kolmen ensimmäisenä valmistuneen yhtiön suunnittelija on kilpailun voittanut arkkitehti. Nyt arvioitavalla, lähimmäksi uimarantaa rakennetulla sekä vielä rakentamattomalla, kokonaisuuden viimeisellä kahdeksankerroksisella pistetalolla on toinen toteuttaja omine suunnittelijoineen.

Kaavan vuoksi viimeisetkin rakennukset ovat vaaleita ja massoittelultaan jo valmistuneiden kaltaisia. Toteuttajan vaihtuminen näkyy kuitenkin asuntosuunnittelussa ja ulkopuolella yksityiskohdissa sekä pihan viimeistelyssä.

-
Kuva: Hartela Oy

Korttelin Koskitien varren taloista kolmas on aiemmista riisuttu versio. Aiemmissa maantasokerroksen parveke laajentuu yläkerrosta suuremmaksi terassiksi, Lohiportissa ei. Aiemmille taloille leimalliset parvekelasitusten printtikuviot ovat vaihtuneet uusimmassa tulokkaassa puhtaisiin lasikaiteisiin.

Eri toteuttaja ei halunne kopioida aiempia yksityiskohtia sellaisenaan, mutta liiallinen pelkistäminen ja näkyvien elementtien karsiminen voi saada rakennuksen näyttämään vaisummalta, jopa halvemmalta edeltäjiinsä verrattuna.

Asuntoja on yhtiön kolmikerroksisessa osassa yhteensä 12, kuusikerroksisessa 47, aina yksiöstä neliöön. Suuremmat asunnot ovat pohjiltaan hyviä ja niissä on mahdollista nauttia jokimaisemista.

Yksiöt kuitenkin, joita on muuten kaikista asunnoista lähes puolet, suuntautuvat lähes poikkeuksetta pohjoiseen, poispäin joesta. Yksiöitä onkin vielä kaupan yhtiössä useampia.

Niin yhtiön yleisin, kuin myymättömistä yleisin, yksiötyyppi on muodoltaan pitkä ja kapea. Tämä on huono lähtökohta, sillä yksiössäkin tulisi olla soppensa eri toiminnoille, kuten nukkumiselle ja ruoanlaitolle.

Kapeuden vuoksi eteiskalusteetkaan eivät mahdu eteiseen, vaan ne on sijoitettu tilaa jakamaan. Tämä tekee eteisestä entistä pimeämmän ja ahtaamman tuntuisen. Toisaalta eteinen rajautuu näin erilleen muista tiloista.

Kapeaan muotoon ajaudutaan kerrostalorakentamisessa, koska rakennuksista halutaan mahdollisimman paksuja, mutta porrashuoneista mahdollisimman pieniä, jotta myytävien neliöiden suhde kaikkiin rakennettaviin neliöihin olisi mahdollisimman suuri.

Olisi kiinnostavaa tietää, olisivatko yksiöiden asukkaat valmiita maksamaan neliöistään hiukan enemmän, jotta paitsi porrashuone olisi hieman väljempi ja viihtyisämpi, myös koti toimivampi ja valoisampi.

Yksiöitä ostanevat lähinnä sijoittajat, mutta voisiko silti maisemia ja auringonvaloa sieppaavan erkkerin tai makuualkovin nähdä lisäarvona ennemmin kuin lisäkuluna?