Mainos

Yk­sin­yrit­tä­jä­nä minun olisi välillä hyvä purkaa miel­tä­ni jonkun kanssa: Onko työn­oh­jauk­ses­ta apua työ­pai­nei­den pur­ka­mi­ses­sa?

Toimin yksinyrittäjänä ja välillä koen, että olisi hyvä purkaa työpaineita jonkun kanssa. Olisiko työnohjauksesta apua ja miten minun kannattaisi edetä asiassa?

Minna Koivula Työnohjaaja STOry, toimintaterapeutti Ilosta Oy
Minna Koivula Työnohjaaja STOry, toimintaterapeutti Ilosta Oy

Jokaisella ihmisellä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi ajatuksineen ja kokemuksineen. Yksinyrittäjä kokee usein jäävänsä liian yksin omien ajatusten kanssa ja ne voivat jumittua pyörimään pientä kehää.

Työnohjaus toimii erittäin hyvin yksinyrittäjän työhyvinvoinnin tukena. Sen etuna on se, että koulutettu työnohjaaja on ammattilainen, jolla on tietoa ja ymmärrystä työelämästä, sekä ihmisen kokemus- ja tunnemaailmasta. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia, jolloin ohjattava voi vapaasti puhua myös arkaluonteisista tai asiakkuuksiin liittyvistä asioista, joita ei voi jakaa esimerkiksi läheisten kanssa.

Työnohjauksessa  voidaan tarkastella suhdetta työhön, työn tekemisen tapaa, omaa työpersoonaa, ihmissuhteita, omia vahvuuksia ja haasteita. Dialogisen keskustelun avulla ajatukset ja tuntemukset jäsentyvät ja niihin tulee laajempaa näkymää ja uudenlaista ymmärrystä. Työnohjaus lisää ohjattavan itsetuntemusta ja itsefeflektointikykyä.  Työnohjaukselliset keskustelut koetaan usein helpottavina ja voimaannuttavina.

Yksinyrittäjän työnohjausta voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai esimerkiksi pienessä ryhmässä muutaman muun yksinyrittäjän kanssa.

Työnohjaajan ei tarvitse osata ja ymmärtää ohjattavan työn substanssia, koska hän ei ole konsultin roolissa. Hänen tehtävänään on tukea niitä sisäisiä prosesseja, joita ohjattavassa käynnistyy työnohjauksen avulla.

Suomen työnohjaajat ry (STOry) pitää verkkosivuillaan listaa koulutetuista (väh 60 op) työnohjaajista. (https://www.suomentyonohjaajat.fi)