Mainos

Yk­sin­yrit­tä­jä Mai­ja-Lee­na Ris­sa­nen hou­kut­te­lee ti­lai­suuk­siin mukaan ver­kos­toi­tu­maan ja ta­paa­maan muita vas­taa­vas­sa ti­lan­tees­sa olevia yrit­tä­jiä

Yksinyrittäjä Maija-Leena Rissasen mielestä yksinyrittäjille suunnatut tilaisuudet ovat erinomainen paikka verkostoitua ja tavata muita samankaltaisessa tilanteessa olevia yrittäjiä.

Vapaa-aikana Maija-Leena Rissanen tekee muun muassa käsitöitä. Se auttaa ylläpitämään jaksamista, hän toteaa.
Vapaa-aikana Maija-Leena Rissanen tekee muun muassa käsitöitä. Se auttaa ylläpitämään jaksamista, hän toteaa.
Kuva: Ester van Dam

Maija-Leena Rissanen päätti alkaa yksinyrittäjäksi, koska huomasi, että hänen ikäisensä on vaikea löytää työtä. ”Palasin kotipaikkakunnalle kolme vuotta sitten kolmenkymmenen vuoden poissaolon jälkeen.”

Rissasen omistama Arctic Ideas Consulting tarjoaa yrityskonsultoinnin palveluja eli neuvontaa yritysten kasvuun ja kehittymiseen. Työuransa 58-vuotias Rissanen on tehnyt myynnin ja markkinoinnin saralla. Liiketoiminnan kehittämisen parissa hän on työskennellyt jo yli parinkymmen vuoden ajan. Rissanen on syntyperäinen oululainen, mutta tehnyt pitkän kansainvälisen työuransa muualla.

”Olen kouluttautunut diplomi-insinööriksi Oulun yliopistossa. MBA tutkinnon eli teknisen ja kaupallisen alan sekä johtamistaidon koulutuksen hankin Helsingissä.”

Rissanen on osallistunut Ouluun palattuaan muun muassa Iin Yrittäjien ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien järjestämiin tilaisuuksiin. Hän on myös mukana Oulun Seudun Naisyrittäjissä.

Virtuaalitilaisuudet erittäin motivoivia

”Olen yrittänyt käydä aktiivisesti erilaisissa tapahtumissa, koska verkostoituminen on tärkeää ja virkistävää. Rissasen mielestä Oulussa on hyvät mahdollisuudet verkostoitua. Täällä järjestetään paljon tilaisuuksia.”

Rissanen toivoisi kuitenkin, että yritykset voisivat ostaa esimerkiksi markkinointiin liittyviä toimenpiteitä ja yritysneuvontaa palveluina. Tämä mahdollistaisi yrittäjien keskittymisen entistä enemmän omaan ydinosaamiseensa ja yritystoimintansa ytimeen.

”Näin syntyisi alueellista yritysyhteistyötä ja liiketoimintaverkostoja muun muassa yksinyrittäjistä”, Rissanen pohtii.

”Korona-aikana yksinyrittäjät ovat järjestäneet virtuaalisia aamukahvitilaisuuksia, jotka jatkuvat edelleen.” Korona-aika on ollut Rissaselle raskasta, koska fyysisiä tilaisuuksia ei ole voitu pitää. Ihmisiä ei ole käytännössä tavannut ollenkaan.

”Virtuaaliset tilaisuudet ovat myös erittäin motivoivia”, hän lisää.

Iloa ja hyötyä eri alojen ammattilaisilta

Yksinyrittäjien tilaisuudet ovat paitsi erinomainen paikka verkostoitua myös paikkoja, joista saa tietoa ja ideoita. ”Tilaisuuksista on sekä iloa että hyötyä. Verkoston monialaisuus on rikastuttavaa”, Rissanen sanoo.

Verkostossa on muitakin konsultteina toimivia, mutta hyvin paljon hyvinvointialan yrittäjiä. ”Juurikin eri alan yrittäjiltä olen saanut hyviä vinkkejä omaan työhöni”, Rissanen kiittelee.

”Tilaisuuksissa saa myös oman nimen ja persoonansa esille. Minunkin työni on paljolti persoonasidonnaista.”

Rissanen kehottaa kaikkia yksinyrittäjiä mukaan verkoston toimintaan, koska sitä kautta voi löytyä yhteistyökumppaneita.

”Virtuaaliset aamukahvitilaisuudet ovat mielestäni matalan kynnyksen tapa lähteä toimintaan mukaan. Yrittäjiä on monenlaisia.” Sen vuoksi Rissasesta on mukavaa tavata erilaisia ihmisiä.

”Aina saa enemmän, kun osallistuu tilaisuuksiin. Eikä tarvitse jännittää, koska näissä tapaamisissa tutustuu helposti ihmisiin”, Rissanen painottaa.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien Yksinyrittäjien verkosto
  • Perustettu reilu vuosi sitten.
  • Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjiin kuuluu noin 2000 yksinyrittäjää, joista aktiivisesti verkostossa mukana muutama kymmenen.
  • Johtoryhmään kuuluu 7 yrittäjää, puheenjohtajana toimii Elina Piippo Oulaisista. Toimiston vastuuhenkilönä järjestöpäällikkö Kirsi Anttila.
  • Ennen koronarajoituksia tapaamisia ollut kerran kuussa.
  •  Huhti-kesäkuussa tapaamiset virtuaalisina viikoittain. Yksinyrittäjät järjestivät virtuaaliset tapaamiset itse.
  • Lokakuusta alkaen tapaamisia taas kerran kuussa hybridinä eli voi tulla paikan päälle tai olla mukana etäyhteyden avulla.
Senioreille ja nuorille yrittäjille on tarjolla omat verkostonsa

Senioriverkostoon kuuluu 123 aluejärjestön jäsentä. Verkostolla on aktiivinen johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien entinen puheenjohtaja sekä entinen kansanedustaja Esko Kurvinen. Johtoryhmä kannustaa senioreita osallistumaan järjestön tilaisuuksiin ja toimintaan.

”Tällä tavoin osaamista ja kokemusta siirretään toimiville yrittäjille ja järjestön käyttöön. Johtoryhmän tavoitteena on järjestää toimintaa ja erilaisia tilaisuuksia koko aluejärjestön senioreille”, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien yhteyspäällikkö Sari Reinikainen-Laine toteaa. Käytännön senioritoimintaa toteuttavat seniorit itse paikallisesti. He tekevät yhteistyötä paikallisyhdisten kanssa.

Alueellinen senioritoiminta on painottunut pääasiassa yhteisiin matkoihin, tapahtumiin, yritysvierailuihin, teatteri-iltoihin ja messutapahtumiin. Senioritoimintaan voivat osallistua myös kaikki varsinaiset yrittäjäjärjestön jäsenet ikään katsomatta.

”Näin myös käytännössä tapahtuu, sillä merkittävällä osalla senioritoiminnassa mukana olevilla yrittäjillä on edelleen yritystoimintaa”, Esko Kurvinen sanoo.

Verkoston jäsenet saavat neljännesvuosittain ajankohtaisia asioita käsittelevät seniorikirjeet.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien Nuorten yrittäjien verkosto eli Poppis tarjoaa toimintaa ja verkoston alueen nuorille, alle 40-vuotiaille yrittäjille.

”Nuorten Yrittäjien johtoryhmä on järjestänyt vuosien aikana monia erilaisia tapahtumia, kuten kesäjuhlia, lounastapahtumia, afterworkeja, rapujuhlia sekä ’Tuukko nää tutustummaan!, joka on perinteinen vuoden avaustapahtuma”, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien koordinaattori Milla Raappana sanoo.

Poppiksessa nuoret yrittäjät voivat verkostoitua ja tehdä bisnestä, saada vertaistukea, kouluttautua sekä luoda elinikäisiä ystävyyssuhteita. Ajankohtaisista asioista ja erilaisista tapahtumista Poppis ilmoittaa säännöllisesti ilmestyvällä uutiskirjeellä.