Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nas­sa on ih­mi­siä, joilta ei odoteta juuri mitään

Jokainen on kuullut tarinan menestyneestä ihmisestä, jolle nuorena on kerrottu, ettei hänestä tule mitään. Tämä kielteinen ennustus on kääntynyt voimavaraksi, sisuunnuttanut ja synnyttänyt "näyttämisen halun". Aina näin ei valitettavasti tapahdu, vaan ennuste toteuttaa itseään.

Muiden asettamilla odotuksilla on suuri vaikutus elämäämme. Olemme ja tulemme sellaisiksi, mitä meiltä odotetaan. Perhe, opiskelu ja työelämä asettavat monenlaisia odotuksia, jotka liiallisina voivat aiheuttaa paineita ja ahdistusta.

"On tervettä odottaa ja vaatia; asettaa tavoitteita, joihin pyrkiä."

Myös yhteiskunta asettaa kansalaisilleen vaatimuksia. Yhteiskunnassamme on kuitenkin ryhmiä, joilta ei "saa" odottaa tai vaatia juuri mitään. Heitä pidetään avuttomina uhreina, ei itsenäisinä ja aktiivisina toimijoina. Tämä on karhunpalvelus näitä ihmisiä kohtaan. Uhriuttaminen on ihmisen kykyjen ja potentiaalin aliarviointia. On tervettä odottaa ja vaatia; asettaa tavoitteita, joihin pyrkiä. Kaikkia väestöryhmiä tulisi kohdella tämänkin asian suhteen yhdenvertaisina.

Piia Metsähonkala

Jyväskylä