Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Pääkirjoitus
Tilaajille

Yh­tei­nen pää­mää­rä estää yli­lyön­nit val­tuus­tos­sa

Oulun kunnallispolitiikka meni viime valtuustokaudella turhan likaiseksi peliksi solvaamisineen ja jatkuvine äänestyksineen. Tällä viikolla aloittaneen uuden valtuuston pitää pyrkiä rakentavaan yhteistyöhön. Maali on kaikilla sama.

Oulun kunnallispolitiikka siirtyy toivottavasti seesteisempään kauteen, kun uusi kaupunginvaltuusto ja -hallitus pääsevät työhön käsiksi. Valtuusto piti ensimmäisen kokouksensa tällä viikolla.

Edessä on isoja muutoksia, jotka edellyttävät kauaskantoisia päätöksiä. Kaupungin pyörittämät sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnan vastuulle, mikä vaikuttaa kuntatalouteen.