Vesihuolto: Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

Tulipalot: Yksi henkilö me­neh­tyi Ka­la­joel­la roi­hun­nees­sa oma­ko­ti­ta­lon palossa

Kolumni
Tilaajille

Ydin­ener­gia tarjoaa vä­hä­hii­li­sen vaih­to­eh­don kau­ko­läm­mön­tuo­tan­toon

Kaupunkien lämmitykseen käytetään paljon kivihiiltä, josta on ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi päästävä eroon, tutkimusprofessori Jaakko Leppänen toteaa.

Ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun on lähdetty Suomessa kunnianhimoisin tavoittein, jotka tähtäävät kasvihuonekaasujen nettopäästöjen nollaamiseen vuoteen 2035 mennessä. Merkittävin vähennystarve kohdistuu energiasektoriin, joka kattaa sähköntuotannon, lämmityksen, teollisuuden energiakäytön sekä liikenteen.

Yksi vähäpäästöisistä energiamuodoista on ydinvoima, jonka mahdollisuuksista on keskusteltu viime aikoina paljon. Uutisissa vilahtelevia muotisanoja ovat pienreaktorit, sulasuolateknologia ja torium. Myös ydinenergia-alan sisällä käydään parhaillaan keskustelua siitä, mitkä olisivat juuri Suomen kannalta lupaavimmat teknologiavaihtoehdot.