SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Mainos

Virva Sankala siirtyi jul­ki­sel­ta puo­lel­ta so­tea­lan yrit­tä­jäk­si: ”Täällä voin olla ihminen ih­mi­sel­le”

Oululainen Mediferro Oy on erikoistunut – usein vaikeasti tunnistettavien ja häpeää aiheuttavien – syömishäiriöiden ja neuro-psykiatristen sairauksien diagnosointiin ja hoitoon. Mediferrolla on Tuirassa päiväsairaala, jossa hoitoa tuottavat rautaiset ammattilaiset.

”Tuemme potilaan ruokailutilanteita myös etäyhteydellä. Se tukee sairastuneen sopeutumista arkeen”, Mediferro Oy:n lääketieteellinen johtaja Virva Sankala sanoo.
”Tuemme potilaan ruokailutilanteita myös etäyhteydellä. Se tukee sairastuneen sopeutumista arkeen”, Mediferro Oy:n lääketieteellinen johtaja Virva Sankala sanoo.
Kuva: Heli Säkkinen

”Halusin lämmintä kohtaamista ja inhimillistä hoitoa ilman raskasta byrokratiaa”, Mediferron lääketieteellinen johtaja Virva Sankala perustelee siirtymistään julkiselta sektorilta päätoimiseksi yrittäjäksi.

”Täällä voin olla ihminen ihmiselle, en vain etäinen lääkäri jossain. On ihana, kun joka päivä töistä kotiin mennessä on sellainen olo, että on tehnyt työnsä täydestä sydämestä ja niin hyvin kuin pystyy, vaikka nämä eivät ole helppoja asioita.”

Sankalalla on vankka kokemus laihuus- ja syömishäiriöiden hoidosta niin terveyskeskuksissa ja eri poliklinikoiden syömishäiriötyöryhmissä kuin kaupungin, keskussairaalan ja yliopistollisen sairaalan psykiatrisilla osastoilla. Hän on muun työnsä ohessa tehnyt terapeutin ja lääkärin työtä myös ammatinharjoittajana, ja kun toiminta sillä saralla alkoi kasvaa, siirtyminen kokopäiväyrittäjäksi tuli ajankohtaiseksi.

”Päiväosastopäivät täyttyvät syömisestä, juttelemisesta, pelaamisesta, retkistä, videoiden katsomisesta j a musiikin kuuntelusta yhdessä potilaan kanssa”, Virva Sankala kuvailee. ”Nuoret voivat tehdä päivän aikana myös kouluhommia, jos jaksavat.”
”Päiväosastopäivät täyttyvät syömisestä, juttelemisesta, pelaamisesta, retkistä, videoiden katsomisesta j a musiikin kuuntelusta yhdessä potilaan kanssa”, Virva Sankala kuvailee. ”Nuoret voivat tehdä päivän aikana myös kouluhommia, jos jaksavat.”
Kuva: Heli Säkkinen

Apua potilaalle, tukea läheisille

Suomessa syömishäiriöiden perhepohjainen hoito ja intensiivinen perhehoito osastolla on vielä melko uusi ja yksityisen toimijan tarjoamana ainutlaatuinen hoitomuoto. Sillä on kuitenkin jo ehditty saada hyviä hoitotuloksia. Päiväosastohoito on sairaalahoitoa selvästi kevyempi vaihtoehto niin yksilölle kuin yhteiskunnallisesti: sen aikana potilas säilyttää tiiviin kontaktin läheisiinsä ja omaan arkeensa.

Monet Mediferron nuorisoasiakkaista tulevat hoitoon vanhempiensa painostamina, sillä laihuushäiriötä sairastava ei useinkaan itse tunnista sairautta tai hoidon tarvetta. Taustalla voi myös olla ajatus siitä, ettei ansaitse hoitoa tai mitään muutakaan hyvää.

”Syömishäiriötä sairastava on tosi tukalassa tilanteessa, ja syöminen on usein niin vaikeaa, että haluamme tarjota riittävästi päivittäistä tukea. Päiväosastolla päivän kulku keskittyy läsnäoloon ja ravitsemustilan korjaamiseen eli syömiseen: syömme yhdessä aamupalan, lounaan ja välipalan”, Virva Sankala kertoo.

”Kaikilla hoitajilla on käytössään myös terapeuttisia työkaluja, jotka ovat mukana hoitotyössä ilman erillisiä terapiaistuntoja.”

Vanhempien tukeminen on olennainen osa Mediferron tarjoamaa hoitoa. Tuki tarkoittaa esimerkiksi käytännön neuvoja siitä, miten tukea nuorta.

”Usein kyse on siitä, että osaa rauhoittaa tilanteen suhtautumalla empaattisesti sairastuneeseen ja kannustaen häntä sekä olemalla tinkimätön syömishäiriön suhteen”, Sankala kuvailee.

Rautaista ammattitaitoa ja ravintoa

Yrityksen nimi Mediferro on ankaran ja syvällisen pohdinnan tulos.

”Se oli vaikea homma”, Sankala kertoo nimen keksimisestä. ”Ajattelin, että ruuan olisi hyvä liittyä nimeen, koska meillä ruoka on lääke. Toisaalta halusin, että siinä olisi ’medi’, joka viittaa siihen, että tuotamme terveydenhuoltoalan palveluja. Yrityksen perustamisaikaan rauta-asiat olivat pinnalla, ja koska olen kiinnostunut ravintoaineista ja ajattelin, että täällä on rautaiset ammattilaiset töissä, rautaan viittaava ’ferro’ oli luonteva loppuosa nimelle.”

Mediferron työntekijät ovat Sankalalle työelämän kautta tutuiksi tulleita ammattilaisia. ”Olen tehnyt heidän kanssaan yhteistyötä ja kokenut, että he osaavat tehdä työnsä hyvin ja empaattisesti. Julkinen sairaala oli erilainen työympäristö; nyt on mahtava olla töissä, kun on lämmin yhteishenki työntekijöiden kanssa. Meillä on rentoa, asioita voi tuoda esille ja toisiin voi luottaa.”

Virva Sankalalle yrittäjävuodet yhdessä puolisonsa Antti Sankalan kanssa ovat tarkoittaneet lähes ympärivuorokautista työntekoa. Tulevaisuus näyttää valoisalta, kunhan vain asiakaskunta saadaan vakiinnutettua.

”Olen todella innostunut. Meillä on huipputiimi, ja kaikki on mahdollista”, hän hymyilee.

Mediferro Oy
  • Oululainen syömishäiriöiden ja neuropsykiatristen sairauksien diagnosointiin ja hoitoon erikoistunut yksityinen poliklinikka ja päiväsairaala.
  • Tarjoaa nuorille ja aikuisille kokonaisvaltaista, terveyttä tukevaa ja kustannustehokasta hoitoa potilasta ja hänen läheisiään kuunnellen. 
  • Hoito mahdollistaa potilaan osallistumisen perheen normaaliarkeen sekä muut sosiaaliset kontaktit ja vapaa-ajan harrastukset. 
  • Hoitoon voi tulla ilman lähetettä itsemaksavana asiakkaana tai vakuutusyhtiön, kunnan, keskussairaalan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella.
  • Päiväosastohoitoa toteutetaan arkisin klo 8.30 – 15 ja se on tarkoitetu yli 13-vuotiaille. 
  • Lääketieteellinen johtaja: Virva Sankala, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti. 
  • Toimitusjohtaja Antti Sankala työskentelee yritykselle tällä hetkellä kaksi päivää viikossa. 
  • Neljä vakituista työntekijää: lähihoitaja ja kolme psykiatrista sairaanhoitajaa. Lisäksi yritys työllistää tarvittaessa ulkopuolisina asiantuntijoina psykologia, ravitsemusterapeuttia ja fysioterapeuttia. 
  • Yhteistyötahoja: kunnat ja kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, sotepiirit sekä suurempia ja pienempiä yksityisiä sotepalvelujen tuottajia.
  • Perustettu 2018.