Vir­ka­mies­joh­to: Haa­vis­to-ko­hun poh­jal­la nä­ke­mys­ero siitä, miten al-Hol-tu­li­pa­lo sam­mu­te­taan oikein

Alivaltiosihteeri avaa jupakan taustoja viestissään ulkoministeriön henkilöstölle.

Viime aikojen kohu ei ole vähentänyt vihreiden luottoa ulkoministeri Pekka Haavistoon. Puolue näytti maanantaina vihreää valoa Haaviston jatkolle pestissään.
Viime aikojen kohu ei ole vähentänyt vihreiden luottoa ulkoministeri Pekka Haavistoon. Puolue näytti maanantaina vihreää valoa Haaviston jatkolle pestissään.
Kuva: TATYANA ZENKOVICH

Alivaltiosihteeri avaa jupakan taustoja viestissään ulkoministeriön henkilöstölle. Hänen mukaansa näkemykset erosivat siinä, odotetaanko valtioneuvostotason linjausta, vai tehdäänkö edes sitä, mihin ulkoministeriö voi toimivallallaan ryhtyä. Virkamiesjohdolle on tullut pyyntö selvittää, löytyisikö konsulipäällikölle muita sopivia tehtäviä.

Ulkoministeriö julkaisi tiistaiaamuna alivaltiosihteeri Pekka Puustisen sisäisen tiedotteen, joka avaa viime viikkoina ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ympärillä pyörinyttä kohua.

Puustinen sanoo kertovansa hallinnosta vastaavan virkamiesjohdon käsityksen siitä, mistä on kysymys.

Kohu alkoi, kun Ilta-Sanomat uutisoi Haaviston yrittäneen painostaa virkamiestä tuomaan al-Holin leirillä olevat Isis-perheiden suomalaislapset Suomeen niin sanotulla konsulikyydillä. Asiaan olisi liittynyt konsulipäällikkö

Pasi Tuomisen siirto syrjään tehtävästään.

Puustisen mukaan tuntuu siltä, että alun perin pohjalla oli näkemysero siitä, miten tulipalo sammutetaan oikein.

– Kaikki ovat halunneet tuoda turvaan al-Holin leirillä olevat suomalaislapset – ja heidän äitinsä, jos se katsotaan lapsen eduksi. Näkemykset erosivat siinä, odotetaanko valtioneuvostotason linjausta tässä hyvin vaikeassa kysymyksessä, vai tehdäänkö edes sitä, mihin ulkoministeriö voi toimivallallaan ryhtyä.

"Emme voi tehdä mitään"

Puustinen toteaa, että ulkoministeriön virkamiesten vastaus tilanteeseen näytti siltä, että emme voi tehdä mitään.

– Kun tämä ei varmaankaan ollut ainoa mahdollinen vastaus, niin haluttiin löytää tapa, jolla ulkoministeriö voi päästä työssä eteenpäin, hän kirjoittaa.

Puustisen mukaan edellä mainituista syistä al-Holin leirillä olevien suomalaislasten asemaan keskittyvän väliaikaisen erityisedustajan tehtävä otettiin käyttöön.

Tehtävän tekniseen valmisteluun osallistui myös hallinnon johto.

Esitettyjä väitteitä tehtävän laittomuudesta ei voida Puustisen mukaan tukea.

– Asia on valmisteltu ulkoministeriön työjärjestyksen 56 pykälän mukaan, joka antaa niin virkamiesjohdolle kuin ministerillekin laajat mahdollisuudet vaikuttaa osastojen toimintaan ja työnjakoihin.

– Edellä mainitulla nimityksellä ei oteta pois mitään konsulipalvelujen tehtävistä, mutta al-Holin suomalaislasten hoidon osalta työnjohto siirtyi erityisedustajalle. Johdon puolelta pyrittiin varmistamaan tiedon kulku konsulipäällikölle, jolle kuuluvat muun muassa kysymykset vierastaistelijoiden paluusta, hän jatkaa.

Puustinen myöntää, että silti on selvää, että konsulipäällikön kannalta tämä poikkesi normaalista työnjaosta.

Löytyisikö muita tehtäviä?

Vakava näkemysero al-Hol-asioiden hoidossa näkyi virkamiesjohdolle tulleena pyyntönä selvittää, löytyisikö konsulipäällikölle muita sopivia tehtäviä.

Viive tiedon välittämisessä konsulipäällikölle johtui Puustisen mukaan muun muassa siitä, että hänelle haluttiin antaa mahdollisuus esitellä johdolle muun muassa maahantuloasioiden vahvistamiseen liittyviä suunnitelmia, jotka koettiin hyviksi.

Tällä tavoin haluttiin alivaltiosihteerin mielestä tuoda näkyviin konsulipäällikön työtä ja kokemusta.

– Samalla ymmärrettiin, että erimielisyydet koskivat al-Hol-asioiden hoitotapaa. Tämän pohjalta katsottiin, että perustelut tehtävästä toiseen määräämiselle täyttyvät ulkoministeriön siirtymisvelvollisuuden nojalla. Diplomaattivirkamies voidaan siirtää toiseen tehtävään perustellusta syystä. Valmistelua jatkettiin.

Ministeri toivookin jatkamista

Tilanne kehittyi myöhemmin niin, että ulkoministeri Haavisto ja konsulipäällikkö Tuominen kävivät pitkän yhteistyötä ja näkemyksiään koskevan keskustelun, jonka sisällöstä he ovat molemmat kertoneet julkisuudessa.

Sen jälkeen Haavisto on toivonut konsulipäällikön jatkavan tehtävässään.

Puustinen paheksuu sisäisen viestinvaihdon vuotamista julkisuuteen.

– Vakavin asia vuodoissa koskee tietoja, jotka saattavat vaikuttaa omien työtovereidemme työturvallisuuteen tai vaikeuttaa heidän toimiaan al-Hol-asioiden hoidossa. Emme tee työtämme julkisuuden vaan Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takia.

Puustinen toteaa ulkoministeriön työilmapiiristä, että varmaan negatiivisiakin kokemuksia on.

– Olen kuitenkin ymmärtänyt keskusteluissani, että kaikki eivät jaa julkisuudessa esiin tuotua kuvaa.

Hän kertoo, että Haavisto tapasi maanantaina työntekijäjärjestöjen UHVYn ja UH Akavan, edustajat.