Pääkirjoitus: Me­taa­nia ei saa päästää il­ma­ke­hään – iki­rou­dan su­la­mi­nen on koh­ta­lo­kas­ta

Sanna Marin: Pää­mi­nis­te­ri vas­tai­li toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin juh­li­mi­ses­taan

Vi­ran­omai­set val­voi­vat ras­kas­ta lii­ken­net­tä Kai­nuus­sa – neljä ul­ko­maa­lais­ta ajo­neu­voa kään­ny­tet­tiin rajalta ta­kai­sin

Viranomaiset valvoivat raskasta liikennettä Kainuussa. Moniviranomaisyhteistyönä toteutetussa valvonnassa tarkastettiin keskiviikkona Kajaanissa yhteensä 38 ajoneuvoa.

Tiedotteessaan viranomaiset kertovat, että kalusto oli pääosin hyväkuntoista ja hyvin huollettua, mutta joihinkin ajoneuvoihin oli kasautunut esimerkiksi jarru- ja kytkentälaiteongelmia sekä muita vikoja. Kaksi ajoneuvoa määrättiin ajokieltoon lähinnä vakavien jarruvikojen vuoksi.

Ratsia paljasti myös useita huomattavia raakapuu- ja maa-aineskuljetuksien ylikuormia, jotka ovat viranomaisten mukaan arkea Kainuun teillä.

Torstaiaamuna valvontaa jatkettiin Vartiuksen raja-asemalla. Ajoneuvoja tarkastettiin yhteensä 56.

Valvonta kohdistui lähinnä ulkomaalaisiin ajoneuvoihin, joissa oli aikaisemmista rajavalvontatapahtumista poiketen runsaasti liikenneturvallisuutta vaarantavia vikoja, kuten vaurioituneita tuulilaseja ja jarruttomia pyöriä. Neljä jarruvikaista ulkomaalaista ajoneuvoa käännytettiin takaisin rajan yli, jotta ne eivät vaarantaisi liikenneturvallisuutta Suomen teillä.