Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Vii­mei­set ho­vi­tuo­miot Oulun sek­suaa­li­ri­kos­vyyh­des­tä – Tuo­mi­tut väit­ti­vät uhrin se­koit­ta­neen miehet kes­ke­nään, va­hin­gon­kor­vauk­set yh­teen­sä yli 130 000 euroa

Rovaniemen hovioikeus on antanut viimeiset tuomionsa Oulussa paljastuneesta poikkeuksellisen törkeästä rikosvyyhdestä.

Rovaniemen hovioikeus on antanut viimeiset tuomionsa Oulussa paljastuneesta poikkeuksellisen törkeästä rikosvyyhdestä.

Siinä kahdeksan ulkomaalaistaustaista miestä teki törkeitä seksuaalirikoksia 12-13–vuotiaalle tytölle yksityisasunnoissa Oulussa kesäkuun 2017 ja lokakuun 2018 välisenä aikana.

Hovioikeus päätti tiistaina, että se ei muuta kolmen miehen käräjäoikeudelta saamia vankeustuomioita.

Useita sukupuoliyhteyksiä

Oulun käräjäoikeus tuomitsi RahmaniGheibalin neljäksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.

Vuonna 1998 syntynyt mies oli useita kertoja sukupuoliyhteydessä tytön kanssa, kosketteli lasta ja tämän sukupuolielintä ja pakotti jatkamaan sukupuoliyhteyttä nöyryyttävällä ja alistavalla tavalla.

Mies velvoitettiin maksamaan tytölle vahingonkorvauksia yhteensä 22 000 euroa.

Kännykästä löytyi video

Neljä vuotta ja kaksi kuukautta vankeutta sai Abdo Ibrahim Ahmed, joka syyllistyi törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, törkeään raiskaukseen ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon.

Vuonna 1985 syntynyt mies oli useita kertoja sukupuoliyhteydessä tytön kanssa, kosketteli tätä ja pakotti tämän yhdyntään nöyryyttävällä ja alistavalla tekotavalla.

Miehen pitää maksaa tytölle vahingonkorvauksia 23 000 euroa. Hänen kännykästään löydettiin mp4-video, joka esitti tuntemattomaksi jäänyttä, alle 18-vuotiasta lasta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti.

Repi hiuksista ja läpsi

Käräjäoikeus tuomitsi QayssarMohsinSbahiAldhulaiein neljäksi vuodeksi vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja pahoinpitelystä.

Vuonna 1993 syntynyt mies oli useita kertoja sukupuoliyhteydessä tytön kanssa ja kosketteli tätä. Yhdellä kerroista hän painoi tämän alleen ja pakotti sukupuoliyhteyteen nöyryyttävällä ja alistavalla tekotavalla.

Lisäksi mies veti tytön lattialle repimällä hiuksista ja läpsi häntä kasvoihin. Hänenkin pitää maksaa tytölle 23 000 euron korvaukset.

Ulosottomies valvoo tiedoston poiston

Mieskolmikko vaati hovioikeudessa, että heidän tuomioitaan pitäisi lieventää.

He väittivät, että tyttö olisi sekoittanut eri henkilöitä ja tapahtumia keskenään.

Hovioikeus piti kuitenkin lapsen kertomuksia luotettavina. Sen mielestä kussakin asiassa vastaanotettu näyttö eli todisteet osoittivat riittävällä varmuudella sen, ettei tyttö ollut sekoittanut eri henkilöitä ja tapahtumia.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta tuomittu mies määrättiin käräjäoikeudessa menettämään valtiolle rikoksentekovälineenä käytetty iPhone-matkapuhelin.

Hovioikeus muutti tätä ratkaisua siten, että mies saa puhelimensa takaisin jos hän poistaa siitä kyseisen laittoman tiedoston.

Ulosottomiehen tehtävänä on valvoa velvoitteen täyttymistä. Hän päättää puhelimen luovuttamisesta miehelle.

Muilta osin tuomiot pysyivät

Miltään muilta osin hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden antamia tuomioita, miehille langetettuja rangaistuksia eikä korvauksia, joita heidän pitää uhrilleen maksaa.

Hovioikeuden tiistaina antamat kolme tuomiota ovat yksimielisiä. Se kertoi salaiseksi määrättyjen ratkaisujensa lopputuloksesta julkisella selosteella.

Rikosten uhriksi joutuneen tytön ja hänen huoltajiensa henkilöllisyys on määrätty salassapidettäväksi 60 vuoden ajaksi.

Tuomiot 2–4,5 vuotta, korvauksia yli 134 000 euroa

Kahdeksasta Oulun käräjäoikeudessa tuomitusta ulkomaalaistaustaisesta miehestä seitsemän valitti tuomioistaan hovioikeuteen. Yksi perui myöhemmin valituksensa.

Hovioikeus on antanut tuomionsa kolmelle miehistä jo aiemmin. Se päätti laskea vain hieman kahden miehen maksettavaksi määrättyjä vahingonkorvauksia. Muilta osin käräjäoikeuden ratkaisut eivät muuttuneet.

Pisin vyyhdessä langetettu tuomio on 4,5 vuotta vankeutta ja lyhin on kaksi vuotta vankeutta. Kaikkiaan rikosten uhriksi joutuneelle tytölle määrättiin maksettavaksi vahingonkorvauksia yli 134 000 euroa.

Heidän ei katsottu tehneen rikoksiaan yhdessä vaan kukin syyllistyi häneen kohdistuviin rikoksiin vuorotellen.

Miehet olivat tutustuneet lapseen ja pitäneet häneen yhteyttä useimmiten erilaisten sosiaalisen median sovellusten, kuten Facebookin, Instagramin, Messengerin ja WhatsAppin välityksellä.

"Mikään rahamäärä ei korvaa tapahtunutta"

Pohjois-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjä Kaisa Kytömäki on hyvin tyytyväinen hovioikeuden tiistaina antamiin tuomioihin.

– Asiat tulivat perusteellisesti ja oikein käsitellyiksi, hän kommentoi niitä.
Aluesyyttäjä on tyytyväinen myös koko laajan rikosvyyhden käsittelyyn hovioikeudessa.

– Kaikki sujui erittäin hyvin, kuten myös käräjäoikeudessa.

Kytömäen lisäksi vyyhdessä oli mukana toinen syyttäjä, Itä-Suomen syyttäjäalueen erikoissyyttäjä Pia Mäenpää.

– Oli hyvä, että meillä oli kahdet työrukkaset ottaen huomioon näytön laajuus, aikataulu, vangittuina olleiden epäiltyjen määrä ja asetetut määräajat, hän sanoo.

Myös Mäenpään mielestä hovioikeuskäsittely oli hyvin perinpohjainen ja laaja. Sen aikana otettiin vastaan vielä uutta näyttöä.

– Lopputulos vastaa sitä käsitystä, mikä syyttäjillä asiasta on.

Valituslupahakemus harkinnassa

Asianomistajaa eli tyttöä edustanut asianajaja Jani Vuoti on syyttäjien lailla tyytyväinen siihen, etteivät käräjäoikeudessa langetetut vankeustuomiot muuttuneet vaikka prosessi laajenikin hovioikeudessa uuden näytön myötä.

– Oikeus on tapahtunut, hän kommentoi.

Hänen päämiehelleen määrättiin maksettavaksi pääosin sen suuruiset vahingonkorvaukset, mitä he vaativatkin.

– Oikeuskäytäntö huomioon ottaen olen tyytyväinen niihin. Mutta on selvää, että mikään rahamäärä ei korvaa tapahtunutta.

Ainakin osa vyyhden tuomituista miehistä harkitsee hakevansa tuomioihinsa valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Valitusluvan pyytämiselle ja valituksen jättämiselle on aikaa kesäkuun alkuun saakka.

Juttua päivitetty kello 15.51: lisätty syyttäjien ja tytön asianajajan kommentit.