Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Heinäpään stadion: Miksi Hei­nä­pään sta­dio­nis­ta tehtyjä va­li­tuk­sia ei kä­si­tel­lä heti?

Juuri nyt: Oulun yli­opis­to on val­lat­tu vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen leik­kauk­sil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Viime vuonna Suomen ener­gias­ta kol­man­nes tuotiin Ve­nä­jäl­tä

Venäjän osuus kulutuksesta on suurinta fossiilisissa polttoaineissa.

Venäjältä tuotu energia kattoi 34 prosenttia Suomen energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2021. Tieto selviää Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen laskelmista.

Venäjän osuus kulutuksesta on suurinta fossiilisissa polttoaineissa. Maakaasun energiakäytöstä 92 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Fossiilisen öljyn kohdalla osuus oli 67 prosenttia, hiilen 52 prosenttia.

Osuudet selvitettiin nyt ensimmäistä kertaa.

–Suomella ei ole omaa fossiilisten polttoaineiden tuotantoa. Siten ei ole yllättävää, että niitä tuodaan Suomeen merkittäviä määriä Venäjältä, joka on yksi maailman suurimpia fossiilisten polttoaineiden tuottajia ja viejiä, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Ville Maljanen tiedotteessa.

Maakaasun käyttöalue Suomessa yltää Kaakkois-Suomesta pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle ja osaan läntistä Uuttamaata. Ennen vuonna 2020 käyttöön otettua Suomen ja Viron välistä merenalaista Balticconnector-putkea maakaasua tuli maahan vain Venäjältä Imatran kautta. Kuvassa Gasumin aikoinaan Pirkanmaalle rakentaman maakaasulinjan putkia.
Maakaasun käyttöalue Suomessa yltää Kaakkois-Suomesta pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle ja osaan läntistä Uuttamaata. Ennen vuonna 2020 käyttöön otettua Suomen ja Viron välistä merenalaista Balticconnector-putkea maakaasua tuli maahan vain Venäjältä Imatran kautta. Kuvassa Gasumin aikoinaan Pirkanmaalle rakentaman maakaasulinjan putkia.
Kuva: Raimo Nieminen

Uusiutuvissa energialähteissä Venäjän osuus on merkittävästi pienempi – vain puupolttoaineiden kohdalla on tuontia Venäjältä. Suomessa vuonna 2021 käytetyistä puupolttoaineista venäläistä alkuperää oli 13 prosenttia.

Ydinenergian käytöstä Venäjän tuonnin osuus viime vuonna oli 36 prosenttia.

Sähkön nettotuonti vaihtelee voimakkaasti vuodesta toiseen. Viime vuonna Venäjän osuus siitä oli 51 prosenttia.

– Venäjän tuonnin osuus Suomen energian kokonaiskulutuksesta on merkittävä, eikä sen korvaaminen ole helppoa, koska monet muutkin maat haluavat korvata venäläisen tuontienergian. Toimiin on kuitenkin jo ryhdytty ja on mielenkiintoista nähdä, miten alas Venäjän osuus laskee tänä vuonna, Maljanen sanoo tiedotteessa.

Kaikesta tavaratuonnista Suomeen Venäjän osuus oli 12 prosenttia vuonna 2021. Tästä energiatuotteiden osuus oli 62 prosenttia.

Tullin ulkomaankauppatilaston tietojen perusteella energiatuotteiden tuonnin arvosta selvästi eniten on tullut juuri Venäjältä.

Energiatuotteiden tuonnin arvo nousi selvästi vuoden 2021 lopulla, ja nousu näkyi myös Venäjän tuonnin arvossa. Tämä johtui fossiilisten polttoaineiden hintojen noususta.

Tilastokeskus ja Luonnonvarakeskus laskivat Venäjältä tuodun energian osuuden energian kokonaiskulutuksesta energialähteittäin vuoden 2021 ennakkotiedoista.

Tiedotteessa huomautetaan, ettei Venäjältä tuodun energian osuuden laskeminen energian kokonaiskulutuksesta ole yksinkertaista ja siihen liittyy epävarmuuksia sekä oletuksia. Suomeen esimerkiksi tuodaan Virosta maakaasua, josta osa on alun perin peräisin Venäjältä. Suomi myös vie öljytuotteita eteenpäin muihin maihin.