Viiden kau­pun­gin sel­vi­tys: Suomen pää­ju­na­ra­taa, Tam­pe­re-Ou­lu -väliä, pitää ke­hit­tää no­peam­mak­si mah­dol­li­sim­man pian

Oulun, Ylivieskan, Kokkolan, Tampereen ja Seinäjoen kaupunkien teettämän teknisen selvityksen mukaan Suomen pääjunarataa välillä Tampere-Oulu pitää kehittää nopeammaksi mahdollisimman pian.

Rautatie
Rautatie
Kuva: Taneli Kärki

Oulun, Ylivieskan, Kokkolan, Tampereen ja Seinäjoen kaupunkien teettämän teknisen selvityksen mukaan Suomen pääjunarataa välillä Tampere-Oulu pitää kehittää nopeammaksi mahdollisimman pian.

Tampere-Oulu -rataosuus on henkilö- ja tavaraliikenteen osalta Suomen vilkkaimmin liikennöity suurelta osin yksiraiteinen osuus. 

Selvityksen mukaan nykyisellä kalustolla ja nykyisessä ratakäytävässä ei voida saavuttaa tavoitteena ollutta kolmen tunnin matka-aikaa. Esimerkiksi Seinäjoelta pohjoiseen on yhteensä noin 150 kilometriä nopeusrajoituksia, jotka hidastavat merkittävästi matka-aikoja. Lisäksi rataosan Tampere-Oulu ratakapasiteetti on suurelta osin täynnä. Tämä aiheuttaa muun muassa ongelmia aikatauluihin ja raideliikenteen palvelutasoon.

Selvityksen pääasiallinen parannusehdotus on niin sanotun kaksoisraiteen vaiheittainen rakentaminen. Selvityksen mukaan kaksoisraide helpottaisi aikataulujen suunnittelua, nostaisi junien nopeutta lähemmäs 200 km/h tavoitetasoa ja vähentäisi junien kohtaamisesta aiheutuvaa pysähtelyä. 

Koko 370 km yksiraiteisen osuuden kaksoisraiteen ja nopeudennoston suunnittelu ja toteuttaminen useissa eri kokonaisuuksissa kestää alustavan arvion mukaan 15-20 vuotta ja maksaa 3-6 miljoonan euron km-kustannuksella laskettuna 1,1-2,2 Mrd euroa. Aikatauluun ja kustannuksiin vaikuttavat muun muassa toteutusmallit, suunnittelu- ja toteutusalueiden laajuus sekä samanaikaisten toimeksiantojen määrä eli käytössä olevat resurssit. 

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalan mukaan rakentamisessa pitäisi huomioida etenkin Oulu-Liminka -väli. 

– Vaiheistus tarkoittaisi meillä sitä, että ensisijaisesti pitäisi rakentaa ja kunnostaa juuri tämä väli. Tarkoitan siis perustavanlaatuista kunnostusta ja kaksoisraiteen rakentamista.