Rakennukset: Me­ri­ja­lin entistä kont­to­ria ei saa purkaa – suo­je­lu­ra­ken­nuk­seen tehdään en­nal­lis­ta­va korjaus ja siihen tulee asun­to­ja

Kolumni
Tilaajille

Vihreä ko­lo­nia­lis­mi vie­rit­tää vastuun maail­man pe­las­ta­mi­ses­ta al­ku­pe­räis­kan­soil­le

Jos ajattelet, että kolonialismi on jotain, mitä tapahtui silloin joskus tuolla jossain, olet tyystin väärässä. Samat ajatukset elävät edelleen, tänään ja täällä. Suomessa.

Kolonialismin keskeinen elementti on ekspansio eli toisten ihmisten maiden valloitus ja heidän yhteiskuntaansa ja kulttuuriinsa puuttuminen. Tähän sisältyy usein työvoiman ja luonnonvarojen hyväksikäyttöä sekä erottelua ja hierarkioita.