Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Tilaajille

Verk­ko­ri­kol­li­suu­den yleis­ty­mi­nen näkyy ri­kos­uh­ri­päi­vys­tyk­ses­sä – "Ver­kos­sa ta­pah­tu­va ri­kol­li­suus li­sään­tyy, ja osa ta­pauk­sis­ta on hyvin va­ka­via"

Viime vuonna verkossa tapahtuneiden rikosten uhreiksi joutuneita asiakkuuksia tilastoitiin ennätysmäärä Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron vuoksi.

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaikista sen asiakkuuksista seitsemässä prosentissa rikos oli tapahtunut verkossa. Vuonna 2020 vastaavalla jaksolla osuus oli kolme prosenttia.

Entistä useampi rikosuhripäivystyksen asiakas on joutunut verkossa tapahtuneen rikoksen uhriksi, kertoo rikosuhripäivystys tiedotteessaan.