Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Velat an­teek­si kym­me­nes­sä vuo­des­sa ja mak­su­häi­riö­mer­kin­tö­jen kesto ly­hyem­mäk­si? Kes­kus­ta esittää hel­po­tuk­sia ve­lal­lis­ten asemaan

Keskusta lyhentäisi velkojen lopullista vanhenemisaikaa ja nostaisi ulosoton suojaosuutta. Puolue aikoo tuoda ensimmäiset esityksensä velallisten aseman helpottamiseksi jo tämän hallituksen pöydälle. Varapuheenjohtaja Markus Lohi sanoo puolueen suhtautuvan myönteisesti myös työministeri Tuula Haataisen esitykseen henkilökohtaisen konkurssin mahdollistamisesta.

Nopeimmista toimista velallisten tilanteen helpottamiseksi pitäisi Markus Lohen mukaan päättää jo tällä hallituskaudella.
Nopeimmista toimista velallisten tilanteen helpottamiseksi pitäisi Markus Lohen mukaan päättää jo tällä hallituskaudella.
Kuva: Arttu Laitala

Keskusta esittää helpotuksia velallisten asemaan vielä julkistamattomassa, mutta puoluehallituksen hyväksymässä ohjelmassaan. Toimenpiteet on jaoteltu nopeisiin ja pitemmän aikavälin tavoitteisiin.

Nopeita toimia on tarkoitus tuoda jo tämän hallituksen pöydälle. Yksi nopeista muutoksista olisi maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentäminen ensin kuuteen kuukauteen ja positiivisen luottorekisterin tultua käyttöön yhteen kuukauteen siitä, kun velat on hoidettu. Tällä hetkellä maksuhäiriömerkintä voi olla voimassa enimmillään neljä vuotta.

– Jo kevään aikana pitäisi saada päätös enimmäiskeston lyhentämisestä kuuteen kuukauteen. Kun positiivinen luottorekisteri on käytössä, kesto voitaisiin lyhentää vaikka nollaan, toteaa keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi.

Keskipitkän aikavälin toimenpiteisiin keskusta listaa muun muassa ulosoton suojaosan nostamisen takuueläkkeen tasolle, velkojen vanhenemisajan lyhentämisen ja käytännön talousosaamisen säätämisen koulujen oppisisällöksi.

Täysi takuueläke on tällä hetkellä 837,59 euroa kuukaudessa. Ulosoton suojaosuus on nyt 681,30 euroa kuukaudessa ilman elätettäviä, kuten alaikäisiä lapsia.

Velkojen lopullinen vanhenemisaika lyhentyisi keskustan mallissa kymmeneen vuoteen rikosperusteisia velkoja lukuun ottamatta. Voimassa olevan lain mukaan velka vanhenee lopullisesti pääsääntöisesti 15 tai 20 vuotta ulosottotuomiosta ja 20 tai 25 vuotta eräpäivästä. Lohi ei usko, että vanhenemisen nopeuttaminen rapauttaisi maksumoraalia.

– Kymmenenkin vuotta on pitkä aika kitkutella, jos henkilö ei ole päässyt velkajärjestelyyn. Jos velkaa ei ole saatu perittyä kymmenessä vuodessa, on epätodennäköistä, että sitä saataisiin perittyä sen jälkeen. Lähtökohtana pitää kuitenkin olla, että velka ja siihen liittyvät korot ja kulut on hoidettava.

Yritysten asemaa keskusta helpottaisi lyhentämällä yritysten välisten laskujen maksuaikaa ja keventämällä pienten yritysten saneerausmenettelyä. Niin sanotun trattaperinnän protestiaika pidentyisi kahteen viikkoon. Trattaperinnässä velan maksua vauhditetaan uhkaamalla viedä tieto maksurästistä luottorekisteriin.

– Postinkulku on hidastunut niin paljon, etteivät yrittäjät ehdi reagoida maksukehotuksiin. Kehotuksia on myös mennyt vääriin osoitteisiin, Lohi sanoo.

Tukea henkilökohtaiselle konkurssille

Velallisten aseman helpottamista ajaa myös sdp. Työministeri Tuula Haatainen (sd.) esitti Lännen Median haastattelussa viime viikolla uudistusta konkurssilainsäädäntöön. Kansalainen voisi hakeutua henkilökohtaiseen konkurssiin viimesijaisena keinona, jos veloista ei voi muuten vapautua.

– Kynnys ottaa vastaan työtä nousee liian korkeaksi, kun palkan päältä lähtee aina iso siivu velkoihin, Haatainen perusteli.

Haatainen kertoi vievänsä esityksen lain uudistamisesta huhtikuun kehysriiheen ja toivovansa, että esitykselle löytyisi laaja poliittinen yhteisymmärrys.

Lohi sanoo keskustan suhtautuvan Haataisen esitykseen myönteisesti.

– Asiaa kannattaa ehdottomasti selvittää.

Fakta

Velallisten määrä noussut

Vuoden 2008 aikana Suomessa oli noin 500 000 ulosottovelallista.

Vuonna 2018 määrä oli noussut 580 000:een.

Vuoden 2019 lopussa ulosottovelallisia oli noin 258 000.

2008 asioita oli perinnässä noin 3,7 miljoonaa ja vuonna 2018 noin 5,1 miljoonaa.

Aiempaa suurempi osa velallisista on naisia.

lähde: Tilastokeskus