Mainos

Väy­lä­vi­ras­to si­vuut­ti poh­joi­sen toi­veet: PPY vaatii Li­min­ka–Ou­lu kak­sois­rai­det­ta ja Oulun aseman ke­hit­tä­mis­tä

Myös valtatie 4:n kehittäminen Pohjois-Suomessa saatava Väyläviraston investointisuunnitelmaan

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät (PPY) on tyytymätön Väyläviraston investointisuunnitelmaan. Yrittäjäyhdistys vaatii Liminka–Oulu kaksoisraiteen sisällyttämistä suunnitelmaan. Se myös edellyttää, että investointisuunnitelmaan lisätään Oulun asemakeskuksen ja ratapihan kehittäminen.

Lisäksi valtatie 4:n kehittäminen Pohjois-Suomessa pitää PPY:n mukaan sisällyttää väyläverkon investointiohjelmaan.

Yrittäjäyhdistys vaatii myös tienpidon rahoituksen tasokorotusta, jotta voidaan edistää hankkeiden edellyttämien suunnitelmien tekemistä, toteutusta sekä pienten investointien toimeenpano.

Valtion maanteiden, rataverkon ja vesiväylien kehittämisestä vastaava Väylävirasto listasi investointikohteensa vuosille 2022–2029.

PPY:n lausunnon mukaan Väyläviraston investointisuunnitelma ei ota huomioon Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämän tarpeita, sen nykyisiä ja tulevia investointeja. Se jättää huomioimatta alueen erityisolosuhteet, jotka koko Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta pitäisi ottaa huomioon etenkin Suomen energiaomavaraisuuden, kestävän kehityksen ja kansallisen kilpailukyvyn takia.

EU:n tavoitteet eivät toteudu

PPY huomauttaa, että EU:n liikennepoliittiset tavoitteet eivät toteudu, sillä pääradan ja valtatie 4:n kehittäminen eivät ole mukana investointisuunnitelmassa Pohjois-Suomen osalta. EU:n liikennepoliittisten tavoitteiden TEN-T -ydinverkkokäytävän laajennus Helsingistä Tornioon ja edelleen Perämeren kautta Ruotsiin ja Norjaan olisi merkittävä kansallinen mahdollisuus, PPY muistuttaa.

Myös Väyläviraston investointisuunnitelma rahoitustaso on PPY:n mukaan kestämätön. Korjausvelan kasvu ja teiden kunnon heikkeneminen vaikuttavat suoraan Pohjois-Pohjanmaan teollisuuden toimintaedellytyksiin, matkailun kehittämismahdollisuuksiin ja liikenneturvallisuuden huononemiseen.

PPY muistuttaa, että TEN-T -ydinverkon osalta Pohjois-Pohjanmaalla on yli 200 miljoonan euron kiireelliset investointitarpeet. Ne kohdistuvat Iin ohikulun rakentamiseen valtatie 4:lle ja Liminka–Oulu kaksoisraiteen rakentamiseen pääradalle.

Muilla tärkeillä pääväyläverkon ulkopuolella sijaitsevilla tieyhteyksillä ja radoilla on lähes 200 miljoonan euron kiireelliset investointitarpeet. Näitä kohteita ovat VT20 Jääli–Korvenkylä, VT22 Oulu–Kajaani Vartius, Oulun lentokentäntie, Poikkimaantie ja Oulu–Kontiomäki rata. Edellä mainituista investoinneista vain Oulu–Kontiomäki kehittäminen, Laurila–Tornio–Haaparanta sähköistäminen ja Oulun satamayhteys, Poikkimaantien parantaminen sisältyvät investointiohjelman hankkeisiin.

Pohjois-Suomen tarpeet huomioon

PPY pitää erikoisena, että kansantalouden näkökulmasta merkittävän Oulun seudun tarpeet eivät näy investointisuunnitelmassa. Jos talousraamia ei voida kasvattaa, PPY esittää Pohjois-Suomen tarpeiden tunnistamista Etelä-Suomen tarpeiden rinnalla ja Pohjois-Suomen merkittävimpien hankkeiden priorisointia investointiohjelmaan.

PPY perustelee vaatimustaan sillä, että Suomen kaikista luonnonvaroihin perustuvista uusista investoinneista peräti 70 prosenttia keskittyy Pohjois-Suomeen. Näiden investointien kokonaisarvo on noin 14 miljardia euroa. Merkittävimmät investoinnin ovat StoraEnson kartonkitehdas Oulussa, MetsäFibren biotuotetehdas Kemissä, Boreal Biorefin biosellutehdas Kemijärvellä, KaiCell biotuotetehdas Paltamossa ja SSAB:n hiilivapaa teräksen tuotanto Raahessa.

PPY muistuttaa, että Pohjois-Suomessa on merkittävää teollisuutta liittyen erityisesti puhtaan energian investointeihin, biotalouteen, rakentamisteollisuuteen sekä kansainvälisesti operoiva ICT-sektori. Myös matkailun kehittämisellä on alueella valtava potentiaali.

PPY myös huomauttaa, että toimivat yhteydet ovat kestävää kasvua tavoittelevien yritysten toiminnan edellytys.