Mainos
Pääkirjoitus

Vas­tuul­li­suus kumpuaa yri­tyk­sen ar­vois­ta ja stra­te­gias­ta

Marjo Kolehmainen toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Marjo Kolehmainen toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Käymme yhteiskunnassa aktiivista keskustelua yritysten vastuullisuudesta. Pohditaan, mikä rooli vastuullisuudella on yrityksissä. Monesti väitetään, että pk-yrityksissä ei osata ilmaista yrityksen vastuullisuutta riittävästi, jotta se on ymmärrettävää asiakkaalle, rahoittajalle ja kumppaneille.

Totta onkin, että eri tahot ovat koko ajan tarkempia keneltä ostavat, mitä asioita rahoitetaan ja kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Vaikka tässä vaiheessa vain suurten yritysten pitää tehdä vastuullisuusraportointia, niin ihmisten ja yhteiskunnan valveutuneisuus tuovat vastuullisuusajattelun nykyään myös lähelle pk-yrityksiä.

Merkillepantavaa on, että yritykset eivät liimaa vastuullisuusajattelua ikään kuin erillisenä asiana oman yritystoiminnan päälle ja yritykset eivät kiinnostu vastuullisesta yritystoiminnasta vain siksi, että muut sitä vaativat. PK-yritysbarometrin 1/22 mukaan merkittävin motivaatio ilmastomuutoksen hillintätoimiin tulee yritysten omasta arvomaailmasta ja strategiasta.

Sosiaalinen vastuu taas näkyy Suomessa muun muassa niin, että työolobarometrin mukaan pk-yritykset koetaan erittäin hyvinä työpaikkoina, joissa tieto liikkuu ja asioista sovitaan yhdessä.  Yrittäjäjärjestö toiminnassa yritysten vastuu näkyy muun muassa siten, että hallinnoimassamme Hyvä Pomo -hankkeessa yritysten asiantuntijapalveluita on erityisesti käytetty henkilöstöjohtamisen ja -osaamisen edistämiseen. Halutaan olla parempia työnantajia.

Hallinnollisen vastuun osalta voidaan todeta, että korruptio samoin kuin harmaa talous, ovat meillä todella vähäisiä verrattuna muuhun maailmaan. Halu tehdä asioita oikein tarkoittaa, että verot maksetaan ja sopimuksista pidetään kiinni.

Esimerkiksi järjestömme ilmaiset neuvontapalvelut ovat yksi suosituimpia palveluitamme. Hyvään yrityskulttuuriin kuulukin, että asiat selvitetään tarvittaessa asiantuntijoita hyödyntäen.

Valtaosa yrittäjistä on perustanut oman yrityksensä saadakseen tehdä merkityksellistä työtä omalla tavallaan. Yrittäjyyteen kuuluu aina riski. Riskienhallinta on vastuullisuutta ja tuo kilpailukykyä.

Tulevaisuudessa yritykset, jotka eivät voi avata, miten heidän toimintansa on vastuullista ovat vaikeuksissa.  Mitään ydinfysiikkaa vastuullisuuden edistäminen ei kuitenkaan ole, kuten esimerkit edellä kertovat.

Yrittäjägallupin mukaan 86 % yrityksistä jo huomioikin vastuullisuusajattelun omassa toiminnassaan. Yrittäjät ymmärtävät vastuullisuuden erittäin laajasti.

Hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen, työllistäminen ja huolehtiminen oman henkilöstön hyvinvoinnista ja ympäristöstä ovat merkittäviä yrittäjien vastuullisuustekoja. Me yrittäjäjärjestössä tuemme yrittäjien kestävän kehityksen mukaista yritystoimintaa vaikuttamalla ja tarjoamalla palveluita.

Yritystoiminnassa mahdollisuuksiin kannattaa tarttua aktiivisesti, kun taas kaikki haasteet ja muut vaikeudet kyllä tulevat meille ihan pyytämättäkin. Vihreään kasvuun ja ylipäätään yritysten kestävän liiketoiminnan edistämiseen on käytössä nyt huomattavasti EU-rahoitusta.

Toivottavasti rahoitettavat hankkeet tukevat erityisesti pk-yritysten kasvua ja ajatuksesta, että yritysten kilpailukyvystä ja kestävästä kasvusta halutaan huolehtia. Tehdäänpä ilmastonmuutoksen hillintään yhteiskunnan taholta mitä rajoituksia tai ohjeita hyvänsä, niin muistettava on, että todellisuudessa ilmastonmuutoksen haasteet tulevat ratkaisemaan yritykset ja niissä työskentelevät ihmiset.