Mainos

Vas­tuul­lis­ta ja kes­tä­vää – yri­tyk­set ja tu­ris­tit vai­kut­ta­vat omilla va­lin­noil­laan siihen, mil­lai­sen ja­lan­jäl­jen mat­kai­lu jättää

Marjo-Riitta Määttä on LSJ Group Oy:n toimitusjohtaja
Marjo-Riitta Määttä on LSJ Group Oy:n toimitusjohtaja
Kuva: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Nyt loppusuoralla oleva talvikausi on ollut erittäin hyvä rankkojen koronavuosien jälkeen matkailualalla. Vastuullinen toiminta matkailualalla on ollut jo pitkää esillä, mutta viimeistään koronan aikana matkailualalla herättiin toden teolla, ja suurimmalla osalla toimijoista oli aikaa keskittyä oman toimintansa kehittämiseen.

Reilu, eettinen, eko, kestävä matkailu. Toiminnalla on monta nimeä, mutta kaikilla sama pohjimmainen merkitys. Tarkoituksena on jättää kohdemaihin positiivinen vaikutus niin taloudellisesti, sosiokulttuurisesti kuin ympäristöllisesti.

Kestävä matkailu ei ole vain tyyli tai tapa matkustaa, vaan joukko periaatteita, käytäntöjä ja tavoitteita, joita meistä jokainen voi soveltaa  matkoillaan. Omilla valinnoillasi vaikutat, onko jalanjälkesi positiivinen vai ei.

Vastuullisen matkailun yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan. Kestävä kehitys voidaan taas nähdä tavoitteena, johon yritysvastuulla pyritään. Meidän kaikkien on otettava vastuu omasta toiminnastamme, tehtävä toimenpiteitä ja viestittävä siitä.

Yrityksemme viestittää toiminnastaan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa, mutta vielä tärkeämpää on saada tietoa paikan päällä oleville asiakkaille. Siihen tarvitsemme matkailualueena kaikkien toimijoiden panosta, ei vain yksittäisen yrityksen.

Kestävän matkailun eteen on tehtävä töitä ja yritykset vaikuttavat asioihin omilla valinnoilla. Onko mahdollista kierrättää tehokkaasti, miten järjestämme ohjelmapalveluita vastuullisesti, huolehdimme yhteiskunnallisista sekä sosiaalisista vastuista?

Jos yritys on alkumetreillä vastuullisen toiminnan polulla, ja tuntuu ettei osaa ja jaksa, ei kannata lannistua. Asiat mietitään pienissä osissa ja toimintatavat kirjataan ylös. Pikkuhiljaa muodostuu  yrityksen oma vastuullisuusohjelma. Ja apua saa aina kun uskaltaa pyytää.

Yksin emme voi maailmaa muuttaa, mutta yhdessä pystymme ihmeisiin.