Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Värikäs si­ni­le­vä­ku­kin­to herätti epäi­lyk­set öl­jy­pääs­tös­tä Hai­luo­dos­sa – Pe­rä­me­ren ran­nik­ko­alueil­la si­ni­le­vää on ha­vait­tu pai­koit­tain

Hailuodossa tutkittiin perjantaina epäiltyä öljypäästöä, joka paljastui sinileväksi.

Länsi-Suomen merivartiosto kertoo Twitter-tilillään, että mahdollista öljypäästöhavaintoa kävivät tutkimassa sekä Virpiniemen merivartioston venepartio että Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yksikkö. Öljypäästön sijaan vedessä oli erittäin värikästä sinileväkasvustoa.

Merivartiosto raportoi osana Twitter-maratoniaan myös Virpiniemen merivartioaseman satama-altaassa olevasta sinileväkasvustosta.

Sinilevää on havaittu Hailuodossa runsaasti Marjaniemessä ja jonkin verran kahdella muulla rannalla. Sinilevähavainnot löytyvät Itämeri.fi-sivustolta. Sivuston mukaan myös Oulun edustalla on havaittu sinilevää. Kansalaishavaintoja levästä on Pateniemen edustalta.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) torstaina antaman levätilannekatsauksen mukaan sinilevää on havaittu Perämeren rannikkoalueilla paikoittain.