Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jien kel­poi­suu­dek­si tulee säätää kas­va­tus­tie­teen mais­te­ri­tut­kin­to

"Opettajan työ alle kouluikäisten lasten kanssa ei ole vähemmän osaamista vaativaa kuin muilla koulutusasteilla – päinvastoin."

Luonnos koulutuspoliittisesta selonteosta oli lausuntokierroksella alkuvuodesta ja sen tarkoitus on mennä eduskunnan käsittelyyn keväällä. Selonteolla luodaan suomalaisen koulutusjärjestelmän tavoitetila vuosikymmeniksi eteenpäin.

Selonteko sisältää välttämättömiä linjauksia varhaiskasvatuksen kehittämiseksi muun muassa maksuton osapäiväinen varhaiskasvatus, perusrahoituksen vahvistaminen ja varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuslainsäädännön uudistaminen. Nämä ovat johdonmukainen jatkumo viime vuosien uraa uurtavalle varhaiskasvatuksen kehittämistyölle.