Mainos

Vapaus, terveys ja omien arvojen mu­kai­nen toi­min­ta ovat tär­kei­tä – yrit­tä­jät pääsee ko­ke­maan myös on­nis­tu­mi­sen tun­tei­ta ja omien vah­vuuk­sien hyö­dyn­tä­mis­tä

Omassa hyvinvoinnissaan yrittäjiä kiinnostaa eniten fyysiseen, psyykkiseen ja toimintakykyyn liittyvät asiat. Tärkeitä yrittäjille ovat myös omien arvojen mukainen yritystoiminta, yrittämisen vapaus ja onnistumisen kokemukset.

Kirsi Paldanius on yrittäjävalmentaja, joka toivoo että työnantajayrittäjät järjestäisivät työterveyshuollon sopimuksen työntekijöilleen.
Kirsi Paldanius on yrittäjävalmentaja, joka toivoo että työnantajayrittäjät järjestäisivät työterveyshuollon sopimuksen työntekijöilleen.
Kuva: Ester van Dam

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenistölleen ensimmäistä kertaa tekemässä hyvinvointikyselyssä korostuu psyykkisen ja fyysisen terveydentilan tärkeys. Erityisesti alle 30-vuotiaiden yrittäjien vastauksissa nousee tärkeäksi oman toimintakyvyn säilyminen ja siitä huolehtiminen.

Samassa ikäluokassa korostuu myös sosiaalisten suhteiden ja arvojen merkitys.

Tutkimuksen mukaan yrittäjille on tärkeää toteuttaa yritystoimintaa omien arvojensa pohjalta. Myös yrittämisen vapaus on tärkeää ja sen merkitys vain kasvaa ikävuosien myötä.

Yrittäjät pääsevät varsin hyvin kokemaan työssään onnistumisen tunteita, itsensä johtamista, omien vahvuuksien hyödyntämistä ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Sen sijaan oman ajankäytön hallinta ja taloudellinen menestys toteutuvat heikoimmin varsinkin alle 30-vuotiailla yrittäjillä.

Tutkimuksen mukaan omat harrastukset ja verkostot tukevat parhaiten jaksamista. Osa yrittäjistä taas kokee olevansa liian yksin yrittäjyytensä kanssa ja osalla oma jaksaminen on este yritystoiminnan jatkamiselle.

Vastaajista 50,3 prosentilla ei ole voimassa olevaa työterveyshuoltosopimusta. Yksinyrittäjistä sopimus puuttuu 80 prosentilta.

Suuri osa vastaajista ei pidä sopimusta tarpeellisena. Syyksi mainitaan se, että vakuutukset korvaavat sopimuksen tarpeen tai työterveyshuoltosopimus on liian kallis.

Tutkimukseen osallistuneet ovat tyytyväisiä yrittäjyyteen ja he jatkaisivat yrittäjinä, vaikka taloudellinen tilanne ei sitä edellyttäisi.

Kyselyyn vastasi 149 pohjoispohjanmaalaista yrittäjää, joista 48 on yksinyrittäjiä.

-

Työterveyshuollon puute huolestuttaa

Yritysvalmentajana toimiva yksinyrittäjä Kirsi Paldanius luonnehtii yrittäjiä sinnikkäiksi pärjääjiksi.

”Sinnikkyydessä on hyvät ja huonot puolensa. Saatetaan yrittää selvitä liian pitkään arkihuolten ja kenties myös isompien ongelmien kanssa eikä välttämättä tajuta, että ollaan vaikkapa työuupumuksen kynnyksellä. Sellainen on pärjäämisen huono puoli. Hyvä on taas se, että vähästä ei lannistuta”, Paldanius toteaa.

Paldaniuksen mielestä kyselyn tuloksissa merkittävin huolenaihe oli työterveyshuollon sopimuksen puuttuminen osalta yrityksistä. Puolella vastaajista se puuttui kokonaan, ja heistä valtaosa on yksinyrittäjiä.

”Toki yksinyrittäjien kohdalla voi ajatella niin, että sairausvakuutuksella pystyy hyvin korvaamaan työterveydenhuollon sopimuksen. Joukossa oli kuitenkin paljon myös työllistäviä yrityksiä. Työterveyshuollon järjestäminen työntekijöille on lakisääteistä, ja sen järjestämistä valvoo työsuojeluviranomainen. Se on asia, johon toivoisin, että työnantajayrittäjät kiinnittäisivät erityisesti huomiota”, Paldanius pyytää.

Muutamat yrittäjät, joilla työterveydenhuollon sopimusta ei ole, olivat vastanneet, ettei tietoa ole riittävästi saatavilla.

”Sopimuksen tekoon saa neuvoa esimeriksi yrittäjien asiantuntijapalveluiden kautta”, Paldanius huomauttaa.

Anne Rumpunen toimii Oulun Yrittäjien hallituksessa ja Tuttu-yrittäjissä aktiivisesti.
Anne Rumpunen toimii Oulun Yrittäjien hallituksessa ja Tuttu-yrittäjissä aktiivisesti.
Kuva: Anna Raudaskoski

Kalenteri kertoo omista arvoista

Kyselyn vastauksissa korostuivat yrittäjien kiinnostus fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin, sekä toimintakykyyn liittyvät asiat. Omien arvojen mukainen yritystoiminta, yrittämisen vapaus sekä onnistumisen kokemukset ovat myös vastauksien perusteella tärkeitä yrittäjille.

”Vastauksista tuli mieleen, että kannattaa kirkastaa itselleen säännöllisesti omat arvonsa. Jos yrittäjän arvoissa ovat etusijalla terveys ja hyvinvointi, voisi katsoa myös omaan almanakkaansa, että näkyvätkö arvostukset ajankäytössä. Jos koko ajan tekee kompromisseja eikä anna aikaa palautumiselle työuupumus iskee helpommin”, painottaa hyvinvointialan yrittäjä ja Oulun Yrittäjien hallituksen jäsen Anne Rumpunen.

Yrittäjät ovat Anne Rumpusen mielestä oma rotunsa.

”Yrittäjät ovat hyvin sitkeitä ja rohkeita. Heillä on myös hyvä paineensietokyky. Monesti bisnes menee edelle niin, että unohdetaan omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, nipistetään vaikkapa yöunista ja omasta syömisestä. Omaan hyvinvointiin pitäisi kuitenkin myös satsata”, Rumpunen muistuttaa.