Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Vanha Kaleva: Vir­si­kir­ja­ko­mi­tea istuu jou­lu­kuu­hun saakka, työ on varsin suu­ri­töi­nen

Kaleva 28.10.1920. Suomalaisen virsikirjan uusiminen. Virsikirjakomitean työsuunnitelmia. Suomalaisen virsikirjan uusimista varten viime kirkolliskokouksessa asetettu komitea ryhtyi työhönsä toissa maanantaina. Istuntoja on pidetty koko viime viikko ja jatketaan tämän viikon aikana.

Pienen loma-ajan jälkeen pidetään jälleen istuntoja aina joulukuuhun saakka. Komitean työ vaatii pitkän ajan, sillä uusien virsien valikoiminen, niiden runollisen muodon valmistelu ja sävelmien etsiminen ja sovittaminen tulee olemaan varsin suuritöinen. Komitean ehdotuksen on oltava valmiina ensi kirkolliskokoukseen mennessä.