Tilaajille

Vanha Kaleva: Työt­tö­myys vaivaa Oulun se­ka­työ­läi­siä, O. Karhi puuttui asiaan

Kaleva 24.11.1920. Työttömyyttä alkaa ilmetä. Työnwälitystoimiston wiikkoilmoituksen mukaan on alkanut ilmaantua työttömyyttä sekatyöläisten keskuudessa kaupungissa. Tämän wuoksi päätti waltuusto hra O. Karhin ehdotuksesta jättää rahatoimikamarin tehtäwäksi laatia suunnitelma töistä, joita woitaisiin järjestään kaupungin puolesta sikäli kuin työnpuutetta jatkuwasti ilmenee. Tämän ohella waltuutettiin rahatoimikamari heti aloittamaan erään lammikon kuiwaustyöt Tuirassa asuntotarkoituksiin wuokratulla alueella.

Suomen V.- ja U-liiton Keskushallinnon syyskokous. Sunnuntaina oli Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Keskushallinnolla syyskokous Helsingissä Vanhalla Ylioppilastalolla.