Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

Tilaajille

Vanha Kaleva: Suo­je­lus­kun­nat kan­nus­ta­vat jä­se­niään voi­mis­te­le­maan

Kaleva 21.12.1921. Suojeluskuntalaiset woimistelemaan. Jokainen maamme urheiluelämän kehitystä seurannut antaa kieltämättä tunnustuksensa suojeluskuntajärjestölle sen tuloksellisesta työstä tällä alalla. Onhan yleisesti tunnettua, että suojeluskuntien järjestämät sekä talvi- että kesäurheilukilpailut saavat runsaasti osanottajia, koko järjestöä käsittäwät mestaruuskilpailut muodostuwat maassamme kilpailukausien melkeinpä huomattawimmiksi.

Mutta woimistelemistakaan, joka on kieltämättä jokaiselle urheilijalle samoinkuin eiurheilijallekin sangen terweellistä, wieläpä monille wälttämätöntäkin, ei ole unohdettu. Suojeluskuntalaitos koettaa sitä lewittää yhä laajemmalle kansamme keskuuteen. Jotta tälläkin alalla päästäisiin mitä parhaimpiin tuloksiin, järjestettänee jo ensi kesänä woimistelumestaruuskilpailut maamme suojeluskuntien wälillä ja jotta osanotto tulisi mahdollisimman runsaaksi ja syrjäsilläkin suojeluskunnilla olisi tilaisuus mestaruuden tawoittelemiseen, tullaaan kilpailewat suojeluskunnat jakamaan useampaan ryhmään. Kykenevien johtajien kouluttamista warten tullaan tulewan wuoden alussa järjestämään maamme kaikissa suojeluskuntapiireissa woimistelu- ja urheilujohtajakurssia, joidenka osanottajien jatkokoulutuksesta tulee suojeluskuntien yliesikunta wielä huolehtimaan. Piirien järjestämille kursseille woi jokainen suojeluskuntalainen ilmoittautua osanottajaksi.