Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Tilaajille

Vanha Kaleva: Ruot­sa­lai­sis­ta tu­li­ti­kuis­ta lu­kui­sia myr­ky­tys­ta­pauk­sia

Kaleva 21.9.1921. Ruotsalaiset tulitikut terveydelle vaarallisia. Mikäli H.S:lle on ilmoitettu, ovat ruotsimaalaisten tulitikkutrustin tulitikut, joita on ilmestynyt maahamme kaupan, milloin englannin, milloin ruotsinkielisellä päällyksellä, terveydelle vaarallisia. Lääkärit ovat todenneet yksistään Helsingissä useita kymmeniä myrkytystapauksia, jota ovat johtuneet ruotsinmaalaisista tulitikuista.

Yleisön on syytä välttää ulkomaalaisia tulitikkuja, jotka päällepäätteeksi ovat myrkyllisiä, ja käyttää vain kotimaisia, jotka ovat hyviä ja myrkyttömiä.