Miksi kou­lu­al­tis­tuk­set eivät enää johda Oulussa ka­ran­tee­niin?

Tilaajille

Vanha Kaleva: Rau­ta­tie­läis­ten asunnot Oulussa val­mis­tu­vat myö­häs­sä

Kaleva 9.11.1921. Asuntoja rautatieläisiä warten Ouluun. Miksi rakennustyöt owat lykkääntyneet.

Oulun kaup.waltuuston eilisessä kokouksessa ehdotti waltuutettu Ala-aho, että jälleen käännyttäisiin rautat.hallituksen puoleen esityksellä, että rautatieläisiä warten Ouluun suunnitellun asuntotalon rakennustöitä kiiruhdettaisiin.