Kolumni: Monta kotia, monta oikeaa ko­ti­paik­ka­kun­taa

Kuvagalleria: Tuk­ki­lau­tal­la päin Iijoen pärs­kei­tä

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Vanha Kaleva: Pre­si­dent­ti tapasi lu­kui­sia vie­rai­ta uutena vuo­te­na, mai­va­ki­lo jo kah­dek­san markkaa

Kaleva 5.1.1921. Tasawallan presidentin uudenwuoden wastaanotossa uudenwuoden päiwänä klo 2-4 oli wieraita kaikkiaan 163. Joukossa nähtiin diplomaattikunta kokonaisuudessaan, kaupungissa olewat hallituksen jäsenet, sotalaitoksen korkein päällystö, waltioneuwoston ja keskuswirastojen wirkamiehiä sekä tieteellisen, taiteellisen ja liikemaailman edustajia.

Presidentin wastaanoton jälkeen käwi suurin osa diplomaattikuntaa, useat ministerit sekä eräät wirkamiehet pääministerin luona esittämässä onnitteluja. Samoin käwiwät wieraiden waltojen edustajat sekä muita diplomaattikunnan jäseniä ulkoministerin luona.