Tilaajille

Vanha Kaleva: Oulun lääni saa uu­den­ai­kai­sen valtion sa­ha­lai­tok­sen, nyt puuta viedään huo­mat­ta­via määriä sa­haa­mat­to­ma­na Ruot­siin

Kaleva 14.9.1920. Valtion sahalaitoksen hanke Oulun lääniin. Kuten tunnettua eiwät täällä maamme pohjoisessa osassa olewat sahalaitokset ehdi läheskään sahata kaikkia näiden seutujen waltionmetsistä wuosittain saatawia puumääriä, jonka wuoksi huomattawia eriä wiedään sahaamattomana Ruotsiin, missä se jalostetaan ja toimitetaan edelleen ulkomaille.

Kun Suomelle tästä koituu suurta tappiota, on hallituksessa, kuten jo on kerrottu, herätetty kysymys uudenaikaisen 10-raamisen sahalaitoksen perustamisesta jonnekin meren rannikolle Oulun lääniin. Tähän tarkoitukseen soweliaaksi on ajateltu useampia paikkoja, mutta lopullista päätöstä siitä ei wielä ole tehty.