Tilaajille

Vanha Kaleva: Ou­lu­jo­ki­var­ren kyliin säh­kö­voi­maa Oulusta

Kaleva 21.10.1920. Oulujokiwarren sähköistäminen. Oulujoen sähköosuuskunnan toimesta wedettiin wiime syksynä Oulusta Oulujoelle Isteriin saakka sähköjohto, jota myöten on osaan Oulunsuunkylää saatu sähköwoimaa walo- y.m. tarpeisiin Oulun sähkölaitokselta.

Nyttemmin on sähköjohtoa ajateltu pitennettäwäksi pitkin Oulujokiwartta niin, että pääjohto tulisi ulottumaan Muhoksen rajaan saakka.